Grundtvig, N. F. S. Efterklang

ømt.

metafor for havet.

så at.

agtværdige, pålidelige mænd; hædersmænd, med konnotationer i retning af ‘danske mænd’.

må (her ikke-betydningsbærende hjælpeverbum).

temmelig; meget, såre.

skuldre.

agtværdige, pålidelige mænds; hædersmænds, med konnotationer i retning af ‘danske mænds’.

krigere, helte.

her: det flygtige, der forsvinder sporløst.

kvæger, dvs. forfrisker.

her: brystkassen.

i sandhed (arkaiserende, et folkeviseudtryk).

da.

var død (poetisk), ventende på at genopstå (i overført betydning).

brændingen; vandet i sunde og bælter.

her også: Danmark, især grænseområderne mod Tyskland.

hentydning til 👤Noas ark, se 1. Mos 6,1-9.

her også: unge mænd.

lukket (gl. bøjningsform).

her: brystkasse.

vil (gl. 2. person præsens singularis).

lukket (gl. bøjningsform).

længere.

her også: bølge af minder, der er blå som forglemmigejer (kærminder).

svømmede (gl. bøjningsform).

her: brænding; vandet i sunde og bælter.

den bølge af minder, der er blå som blomsten forglemmigej (kærminde).

således.

dér eller da.

holstenere.

vagriere; et folk fra en vendisk stamme ved det østlige Holsten, Vagrien.

folk fra området ved den tyske by Lüneburg ved Hamburg.

her: tyskernes, idet vendernes heraldiske dyr var en lindorm (Adriansen 2003, bind 1, s. 62). En lindorm er egl. et fabeldyr, som minder om en stor slange eller øgle.

flod af gift.

her i overført betydning: mindet om den stolte fortid, som er overleveret til os i digterisk form (kærminde er blomsten forglemigej).

hårdt (krigerisk) angreb.

ordspil. Formuleringen kan dels betyde ‘mod syd’ (sønder), dels sigte til flertal af ordet ‘synd’ (synder).

værn i form af sunde og bælter.

kvinders opholdsrum (et folkeviseudtryk).

her: evt. bygningselementer.

her: Tyskland, idet vendernes heraldiske dyr var en lindorm (Adriansen 2003, bind 1, s. 62). En lindorm er egl. et fabeldyr, som minder om en stor slange eller øgle.

her: tåbelig, umotiveret tilbagetrækning.

her: tåbelig, umotiveret tilbagetrækning.

risikabelt foretagende.

ordspil. Formuleringen kan dels betyde ‘mod syd’ (sønder), dels sigte til flertal af ordet ‘synd’ (synder).

voveligt spil, hasard.

her også: Danmark, især grænseområderne mod Tyskland.

løs (imperativ pluralis).

gem (imperativ pluralis).

også.

indhegn (imperativ pluralis).

her også: Danmarks.

agtværdig, pålidelig mand; hædersmand, med konnotationer i retning af ‘dansk mand’.

her også: Danmark, især grænseområderne mod Tyskland.

den korte side, højkant.

tiltag, brydetag eller kraftanstrengelser.

Danmark; kærminde sigter her både til blomsten (forglemigej) og til minderne om en stolt fortid.

lukket (gl. bøjningsform).

den korte side, højkant.

læ.

jordlod tilhørende kirken eller præstegården.

her også: unge mænd.

endnu.

Anvendt litteratur