Grundtvig, N. F. S. Danne-Virke et Tids-Skrift. Andet Bind

klangfulde.

dansker.

behørigt, i overensstemmelse med sandheden.


ubestrideligt, uomtvisteligt.

kan.

skal være (optativ).

pisker det på skampælen (et strafferedskab, hvortil man bandt forbrydere, der skulle straffes korporligt).

sigter til nordmanden 👤Nicolai Wergeland, der i flere polemiske skrifter havde plæderet for at Norge skulle gøre sig helt fri fra dansk indflydelse.

ærgre mig, gøre mig ondt.

dadlet, lastet.

forfædrenes.

selvtilfredsheden.

her: Norge.

her: Danmark.

blive påvirket.

skal.

rigtigt.

sigter til 👤J.L. Heiberg og den såkaldte ABC-strid (se indledning hertil).

spøgende henvisning til 👤J.L. Heibergs Julespøg og Nytaarsløier (1817).

medfølgende; selvfølgelige.

ubestrideligt, uomtvisteligt.

misforståelse.

affærer, anliggender.

forfædrene.

utilsløret, uden omsvøb.

ødelagt, fordærvet.

ty., “Skriv for de døde! for dem fra fortiden, du holder af; for de kommer tilbage som eftertid!” tillempet citat fra 👤J.G. Herders “Siebendes Fragment. Schrift und Buchdruckerei” i Briefe zu Beförderung der Humanität, bind 8 (1796), s. 55 (overs. GV).

nuvel.

tilbagelagt et sådant årti.

til skade; udover min forpligtelse.

simpel, ufordærvet.

lignende.

hverken.

stræber lidt efter, efterspørger i ringe grad.

her også: almisse (til omrejsende håndværkere).

rimelig; retsindig.

få erstatning, tage sig betalt.

kradse på; kritisere.

slette.

betydning.

forberedelser.

også.

optaget.

kundskab; filosofi.

med sikkerhed.

undtagen, bortset fra.

opsige.

dvs. vare sig for at tage skade.

rimelige; retsindige.

jubilæumsfesten (300-året for reformationens begyndelse).

fratage.

således.

Anvendt litteratur