Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra N.F.S. Grundtvig “Erklæring [i striden med Heiberg]”