Grundtvig, N. F. S. I Anledning af Frue Aagaards Jordefaerd den 17de Marts 1817

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Der kendes ikke noget manuskript til I Anledning af Frue Aagaards Jordefaerd, hvis digt har førstelinjen “Som naar Aften-Stiernen blinker”.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 303.

Folderen I Anledning af Frue Aagaards Jordefaerd den 17de Marts 1817 er trykt til 👤Maren Aagaards begravelse den angivne dato, hvor den skulle anvendes som sangblad. Trykningen er foregået hos Johan Frederik Schultz, kongelig bogtrykker og universitets-bogtrykker. Udgivelsen er sandsynligvis et privattryk.

Teksten er atypisk for tiden sat med antikva. Det fremgår ikke af trykket, at Grundtvig er forfatteren.

Oplagstallet kendes ikke.

Senere udgaver

“Som naar Aften-Stiernen blinker” blev ikke genoptrykt i Grundtvigs levetid, men optaget i Poetiske Skrifter, bind 4, s. 367 f.

Bibliografisk beskrivelse

Anvendte eksemplarer

  • Eksemplar fra Det Kongelige Bibliotek, Frederik Thorkelins Grundtvig-samling, stregkode: 130018784557.

Kun dette ene eksemplar kendes.

Nederst i højre hjørne af eksemplarets s. [3] er “N.F.S. Grundtvig.” tilføjet med blyant.

Formler

Format: 8o.

Eksemplaret er beskåret og måler ca. 192 × 114 mm.

Kollationsformel: [1]2

Pagineringsformel: 2 blade, upagineret [= 4].

Folderens format er oktav. Den består af et kvart ark foldet til 2 blade og er uden arksignatur og paginering.

Indholdsoversigt

[1] titelblad. [2-3] tekst. [4] blank.

Papirkvalitet

Håndgjort ribbet skrivepapir med vandmærker og kædelinjer.

Intern varians

Da der kun er fundet det ene eksemplar, har der ikke kunnet konstateres intern varians.

Tekstkritik

Anvendt litteratur