Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra I Anledning af Frue Aagaards Jordefaerd den 17de Marts 1817

Som minde- og dødedigt adskiller “Som naar Aften-Stiernen blinker” sig fra mange tilsvarende digte både hos Grundtvig og i samtiden ved kun i meget begrænset omfang at berøre den afdødes personlighed og liv (om Grundtvigs portrætter i dødedigte, se Auken 1998, s. 133 f. og Lundgreen-Nielsen 1980, s. 23-60). I stedet antydes mere almene træk ved den afdøde, som at hun var en from kristen og et elsket familiemenneske.