Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra I Anledning af Frue Aagaards Jordefaerd den 17de Marts 1817

Minde- eller dødedigtet “Som naar Aften-Stiernen blinker” er skrevet til 👤Maren Aagaards begravelse. Fru 👤Aagaard, født Halling, var mor til 👤Holger Halling Aagaard, der i 1819 blev ejer af hovedgården Iselingen ved Vordingborg. Grundtvig stod på venskabelig fod med 👤Aagaard og hans kone, og det har sandsynligvis været årsagen til, at Grundtvig affattede digtet. På tidspunktet for dødsfaldet har der været mindre børn i familien, en seksårig sønnesøn og en knap etårig pige. Ligeledes var 👤Maren Aagaards mand blandt de efterladte.