Grundtvig, N. F. S. Afbrudte Strøtanker ved Brevet til Vali-Magni

Vali-Magni er 👤Baggesens tilnavn for Grundtvig i Valhallastriden; 👤Baggesen betegner sig i den sammenhæng som Vidar-Modi-Baldur.

vokser op.

Grundtvigs poetiske betegnelse for Danmarks historie.

allerede.

Vale, der i sit første levedøgn dræber Høder.

efter.

genfærdet, gengangeren.

lo ad.

bo.

ramt, skudt.

var død.

øjenbryn.

klart og tydeligt, vedvarende.

allerede.

de jordiske dage talte; ordet dagrække er Grundtvigs egen nydannelse.

allerede.

genlyder.

lyde af hårde el. skarpe genstande, der slår el. gnider mod hinanden.

snor, slynger.

nyudsprungne grene og kviste (især på bøgetræer).

true med hånden.

her også i betydningen “kære minde”.

boede.

fattede, forstod.

i sin magt.

skuffes, bedrages.

bringes hans tunge på gled.

giver, tildeler.

synge.

er (præsens 2. person singularis).

rimtursernes vold el. magt.

beskænket, beværtet.

retfærdige.

tillader.

her også i betydningen “kære minder”.

i ro.

skov, man farer vild i, når man prøver at komme ud af den.

slår op om, svøber sig om.

betaler.

således.

ganske vist.

også.

skæbne, lykke.

således, sådan.

Frejs skib Skidbladner.

dvs. kursen, retningen.

Kvasers.

træskåle uden låg.

formentlig Grundtvigs egen betegnelse for bien; i digtet “Sværmeriet” fra Saga (1811) kalder han bien for “Bifuglen” (s. 157).

dvs. voksede, indsmurte i voks.

vokskagerne, bier opbevarer honning i.

sygner hen.

her: går i vinterdvale.

ved honninghøsten blev bierne dræbt ved afbrænding af svovl i kuben, hvorefter vokstavlerne med honning kunne udskæres.

der (honningen) ligger dér.

aftvinge.

dvs. mjøden (dialektal).

dvs. datter.

vidtåbne.

her: kar; egl. klenodier, kostbare genstande.

også.

bæger.

dvs. mjød (dialektal).

dvs. mjøden (dialektal).

endnu.

gå og sidde sammen med andre med samme sociale tilhørsforhold.

bæger; her sigtes til dets indhold.

bjælke (arkaisk).

forunderlig, vidunderlig.

træder (poetisk).

begynder at synge el. spille.

slebet skarpt.

segl, høstredskaber.

tæt på; afsides.

dvs. naveren, det store bor.

faret ned.

klippe, fjeld.

bort.

signalhornet.

dvs. mundsvejr, tom snak.

narrestreger.

nydelse, som i vendingen ‘tænderne løber i vand’.

løgn.

opføre sig svigagtigt.

træskåle uden låg.

feje, foragtelige vinger.

sted, hvor der if. folketroen blev holdt sammenkomst mellem heksene og fanden.

gør nar ad.

hurtigt.

bo.

lysende, strålende.

lære, forstå.

svigagtigt, bedragerisk.

sidder i en fals; er lukket fast.

nord.

helteslagmarken.

modig, brav.

sømærker i form af lys el. fakler.

dvs. 147 (ordenstal).

forkynder for ham (poetisk).

stridshest.

dvs. mjøden (dialektal).

striber.

helteslagmarken.

drikke af.

dvs. mente.

modig, brav.

træder ind.

således, sådan.

rider (poetisk).

klemme.

dommedagsslag, afgørende slag.

uldgarn.

kunstighed; latterlige påfund.

anelse, lille smule.

giver efter.

behændigt, listigt.

træskåle, træfade.

efterbryg (dialektal); tyndt øl, som fremstilles sidst under brygningen.

dvs. lidkøb; drikkegilde som bekræfter en mundtlig aftale.

inviteret af egen drift, uopfordret.

Anvendt litteratur