Grundtvig, N. F. S. Johan Nordahl Bruuns Amindelse

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Der kendes ikke noget manuskript til Grundtvigs digt “Johan Nordahl Bruuns Amindelse”.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 297.

“Johan Nordahl Bruuns Amindelse” udkom omkring den 19. september 1816 i tredje hæfte af Danne-Virke, bind 1, s. 290-297. Tidsskriftet var udgivet af Grundtvig og blev trykt i København hos Schiøtz & Mandra.

Oplagets størrelse er ikke kendt.

Prisen var 1 rigsbankdaler pr. hæfte (jf. Bibliografien, bind 1, s. 125).

Senere udgaver

I sin helhed blev “Johan Nordahl Bruuns Amindelse” genoptrykt to gange i Grundtvigs levetid:

Første del af digtet, dvs. mottoet samt strofe 1-18, blev genoptrykt yderligere to gange:

Bibliografisk beskrivelse

Anvendte eksemplarer

  • Eksemplar fra Grundtvig Centeret (Otto Møller-samlingen; beskåret og indbundet).
  • Eksemplar fra Grundtvig Centeret (tidligere Aarhusianer Samfundet; beskåret og indbundet).
  • Eksemplar fra Det Kongelige Bibliotek, katalognr. K, 805 8o, stregkode 130014532553 (beskåret og indbundet).

Eksemplar 1 er valgt som grundtekst og har afgivet faksimiler til udgaven.

Danne-Virke

En samlet bibliografisk beskrivelse af tidsskriftet Danne-Virke 1-4 (1816-1819) er under udarbejdelse.

Intern varians

I de kollationerede eksemplarer er der ikke konstateret intern varians, hverken af tekstlig eller materiel art.

Tekstkritik

Anvendt litteratur