Grundtvig, N. F. S. Johan Nordahl Bruuns Amindelse

minde.

flad sten; klippeflade; her evt.: gravminde.

helt; kriger.

således.

således.

mon.

vil (gl. præsens 2. person singularis).

dvs. fra borde.

vinde sejr; få overtaget.

hold op med.

land.

styrer; har magt (over).

over.

lad rinde (optativ).

bortgang, død.

jordiske rester, legeme.

dvs. opstår.

forklaret, herliggjort.

hentydning til 👤Johan Nordal Brun og den gammeltestamentlige 👤Jonathan; også hentydning til 👤Nordal Bruns tragedie Jonathan.

endnu.

de jordiske rester, legemet.

lad os se; ikke tale (om at) (interjektion med afvisende betydning).

endog; endnu.

stavn på kirkens eller menighedens skib.

heltes fødeland, et billede på Norge; citat fra “For Norge, Kæmpers Fødeland”, førstelinjen af 👤Nordal Bruns patriotiske drikkevise, skrevet 1771.

herliggjort; afklaret, tydet.

meget kraftige stemme; røst fra en helt.

(det) også lade sig afklare, oplyse, tyde.

således, på den måde.

kæmpen i kirkens; kirkeheltens.

jf. ordsproget “At tage Skyggen for Legemet”, dvs. at tage skinnet for virkeligheden, at tage fejl (Mau 1879, nr. 9.029).

sådan, på den måde.

her: i.

biskoppelig embedsdragt.

kursen, retningen.

sejrskransen.

gid Gud Fader vil samle os (optativ af ‘samle’).

dvs. hal.

bor.

blændværk; mørke; det foreløbige.

dvs. skæl (fra øjnene).

endnu, stadig.

om årsagernes årsag, om guddommen som grund til altings eksistens; egl. i princippernes princip, dvs. i princippet, rent principielt; principium kan også betyde ‘årsag, grund’; jf. Grundtvigs ordspil ‘Grund over Grunde’.

berettiger.

således.

utvivlsomt.

Anvendt litteratur