Grundtvig, N. F. S. Til Bernhard Ingemann i Anledning af Ingenting.

februarnummeret af tidsskriftet Athene.

under, mirakel.

kan lære (optativisk form).

kan lære (optativisk form).

kan agte (optativisk form).

forkynde ved sang.

Uglen symboliserede gudinden Athene i antikken; her henvises til tidsskriftet Athene.

her også i betydningen at nedsænke (sig).

holdepunkt. Grundtvig spiller her på dobbeltbetydningen af “hold og smag”. Det kan både betyde styrke og smag (fysisk) og holdepunkt og smag (stilsans).

Her henvises til, at kritikken af 👤Ingemanns De sorte Riddere blev bragt i februarnummeret af Athene, og på fastedagen, der falder i februar, bør smag ikke diskuteres.

ganske, helt.

helt sikkert, uden tvivl.

tyde.

bliver den, der udtaler el. løser hjertets gåde.

gådelys, dvs. gådefulde lys.

indpustet, indgivet.

her: billede på mennesket som forgængeligt væsen.

tyde, læse runen, her: tyde, forstå hemmeligheden.

skabelsen, henviser til 1 Mos 1, hvor Gud med ordet “bliv” i løbet af 6 dage skaber alt.

her: billede på mennesket som forgængeligt væsen.

ganske vist.

gådesal, gådebolig.

her: billede på mennesket som forgængeligt væsen.

egl. den rette tid; gerne brugt med henvisning til 👤Jesu fødsel og genkomst på dommens dag.

da.

endnu.

her på jorden.

hvordan, hvorledes.

gik bort, døde.

pust, ånde.

bor.

endnu.

fyrværkeri.

udvikl, udtryk.

dvs. sæbeboble.

panserskjorter, dvs. et skjortelignende panser af små ringe eller metaltråd.

heltes slagmark.

elskovssangen. Minnesang er et tysk låneord, der dækker over en særlig tradition for sunget kærlighedslyrik.

lære, forstå.

mon.

ringene i ridderbrynjen.

dvs. tåbesnak.

synge.

de historiske beretninger fra og om gammel tid.

ganske sikkert.

martyrkrone, -krans.

uanset hvor.

blev (gl. 2. person singularisform).

var (gl. 2. person singularisform).

konge.

endnu.

ridsede, dvs. skrevet.

høj el. sted, hvor en person dræbes i kamp; her stedet, hvor Balder blev dræbt.

runer, bogstaver.

også.

fugter med dug.

suk.

herliggør, træder frem i herlig skikkelse.

tydeliggjort, herliggjort; fremtrådt i herlig skikkelse.

Anvendt litteratur