Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Til Jens Baggesen. (Aabent Feidebrev.)

1

Velkommen du, hvem jeg har ventet længe!
Velkommen du, hvis Døvhed bandt min Mund!
Velkommen, Aand! i gamle 📌Danmarks Vænge!
Velkommen, Aand! i Skjolds Kærmindelund!
Velkommen, Aand! som ynkes over Vrimlen!
Velkommen, Aand! som stirrer op mod Himlen,
Og speider Stjernerne paa Nattevagt!