Grundtvig, N. F. S. Gaade-Giætningen. (Til Baggesen.)

gætte.

her: gåden, hemmeligheden.

klogskab; oldisl., egl. ‘geð-speki’.

er (gl. præsens 2. singularis).

gætte.

her: dele, analysere.

navnkundighed, borgerlig anseelse.

vise dig tilbage med argumenter, modbevise dig.

tohed; grammatisk form, bl.a. i græsk, som betegner et antal af to.

dvs. bjælke i betydningen synd; jf. Bibelens ord om splinten i din broders øje.

kæbebenet af et æsel; hentydning til fortællingen om Samson, der dræbte 1000 filistre; kan også betyde grov tale, beskidt mund.

dvs. filistre; kan også betyde snæversynede og åndløse personer.

fordobler, gør til to; Grundtvigs verbalform af substantivet ‘Dualisme’.

heller ikke.

lat. ‘aflæggende’; et deponent verbum er et verbum, der kun bruges i passiv form, men med aktiv betydning, fx ‘færdes’.

aktiv; om form af verbum, hvor subjektet er den handlende.

passiv; om form af verbum, hvor subjektet er genstand for handling.

dobbeltkønnet væsen.

forkælet person; egl. lam, der opflaskes af mennesker.

ydre form, skikkelse (modsat sjæl i samme vers).

også.

tohed; grammatisk form, bl.a. i græsk, som betegner et antal af to.

fra gr. Πᾶν καὶ ἕν; kan oversættes med ‘et og alt’ eller ‘alts enhed’.

to sammenbundne stave.

en kasemaskine til at kaste sten med mod fjenden, dvs. her sige 👤Jens Baggesen.

edn vej, ad hvilken nogen bliver vist bort, dvs. her sige 👤Jens Baggesen.

tungemål, sprog.

under jorden, dvs. i graven.

også.

kurs, retning.

Den annoncerede fortsættelse blev ikke udgivet som selvstændigt værk, men blev indarbejdet som sidste del af “Rimelige Strøe-Tanker ved Kalundborgs i Livet vel meriterede Stads-Satyrikus Jens Baggesens Grav”; herom i indledningen.