Grundtvig, N. F. S. Kvædlinger eller Smaakvad

Krigssang for Nordmænd.

1

Hører! gamle Norrig kalder,
Kalder os til Vaabengny,
Tryg hun stod i lange Alder
Bag ved sine Børn i Ly,
Kommer! kommer! Moder kalder,
Før hun falder,
Skal hun svømme i vort Blod.

2

Norges Mø og Norges Kvinde!
Hvorfor er jer Kind saa vaad?
Ei for os maa Taaren rinde,
Thi vi haste frem til Daad,
Giennem Blod skal Fjenden vade,
Vil han skade
Gubbe, Kvinde, Barn og Mø.

3

30Der hvor Fædre vilde bygge,
Dybt i Dal og høit paa Fjeld,
Boede vi blandt Grander trygge,
Fred og Frihed gav os Held,
Trodse List ved Mod og Styrke,
Gud at dyrke,
Lærde vi af Fædres Mund.

4

Sverrigs Mænd vort Land vil hærge,
Fare frem med Rov og Brand.
Men med Staal i Haand vi værge
Hver en Klippe, hvert et Spand,
Gamle Norrig har os baaret,
Og udkaaret
Til at værge Odels Land.

5

Tit, ei sjelden Svenske droge,
Paa vor Grund med stolte Ord,
Fædre stode, Fædre sloge,
Fjenden knust nedsank til Jord,
Er vor Arm da svag af Ælde?
Skal han fælde
Søn, hvis Fader fældte hans?

6

31Nei, som Fædrene vi stande,
Som vor Prinds ved Høland stod,
Der vel Svensken maatte sande:
I os rinder Nordmænds Blod.
Norge staaer som Norges Fjelde,
Ingen Vælde
Skal betvinge Klippens Hiem.

7

Gud, som fordum skiænked Seier,
Gud, vor Gud er med os end,
Guldbrandsdøler og Haleier!
Trønder! Nordmænd! Fredriks Mænd!
Kiækt I Fiendens Orden bryde!
Høit det lyde:
Frem med Gud og Christian!

8

Hører! gamle Norrig kalder,
Kalder os til Vaabengny,
Tryg hun stod i lange Alder
Bag ved sine Børn i Ly,
Kommer! kommer! Moder kalder,
Før hun falder
Skal hun svømme i vort Blod.


32

Tillæg.

Denne Vise var indrykket i danske Tilskuer No. 55 1808 med den svulstige Anmærkning: Harmoniens store Tolk! til dig vender jeg mig, og finder du, som jeg, at disse Lyde ere Klippens Børn værdige, da lad 📌Norges uforgiængelige Storhed gribe dig, som den greb mit hele Væsen og fremman ved Musikens Trolddom Aanden, der vil skjule sig i det døde Ord! da skulle dine Toner gjenlyde fra 📌Norges Fjelde, i dem og i Nordmænds Bryst skal du leve.