Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Kvædlinger eller Smaakvad

16

Der gaaer et Sagn i 📌Norge,*Licentia poetica isteden for i Norske Skrifter, men foruden den Rimelighed, Enhver kan see, er det jo dog ogsaa rimeligt at et Norsk Sagn gaaer i 📌Norge, og posito jeg sætter at det ikke gaaer der, saa burde det dog gaae der, og det er da en captatio benevolentiæ tillige, alt efter Ordet miscere utile dulci.
Saa tungt det er at troe,
Om Sorg i Asaborge,
Om Fryd i Jetteboe:
Ving-Thor, ak det var Sorgen,
Han vaagnede en Morgen,
Og savned Hammer sin.