Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Kvædlinger eller Smaakvad

Dette Vers er trykt foran Prædikenen: hvorfor kaldes vi Lutheraner? Det ahnede mig at stor Ulykke da forestod 📌Sachsen, ei alene som det var og er klart at en saadan forestaaer alle de 📌Europas Lande der ei hastelig omvende sig til 👤Christus, men ogsaa besynderlig som den lutherske Menigheds Vugge, der ubekymret laande Verden sine Gænger, skjøndt 👤Reinhard over 👤Luthers og 👤Melanchtons Grave saa klarlig udlagde, hvilket Guds Barn det var, som avledes og opfostredes der. Jeg sagde: (S. 23) “det gaaer som Herren siger ved Propheten: (Es. 57) den Retfærdige døer, og der er Ingen som lægger det paa Hjerte, de Fromme indsamles, men der er Ingen som betænker, at den Retfærdige borttages fra Ulykken, han skal indgaae med Fred, de skal hvile sig i deres Sovekamre, og 362vist maae man da ahne frygteligt Uveir. Ogsaa ved 👤Reinhards mig saa uventede Bortgang faldt disse Ord mig tungt paa Sinde: 👤Luther henkaldtes i sit 63de Aar fra Ulykken, som næste Aar begyndte, 👤Reinhard bortrykdes i samme Alder under frygtelige Varsler; maae det ikke falde os ind ved at see paa 👤Luthers og hans Dage: gik det saa med det grønne Træe, hvordan vil det gaae med det Tørre!