Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Kvædlinger eller Smaakvad

rus fremmanet af mytologien. Begreb dannet af Grundtvig, som anvendes første gang på tryk i Kvædlinger eller Smaakvad. Ifølge 👤Flemming Lundgreen-Nielsen er det et afstandtagende begreb, der betegner den “pludselige begejstring for en overraskende vision af mytologien, fremkommet ved en romantisk-intuitiv helhedsanelse og forenet med den galskab, at de hedenske fædres tro og dåd kan opstilles som mønster til efterfølgelse for en udygtig samtid” (Lundgreen-Nielsen 1980, s. 394).