Grundtvig, N. F. S. Fædrene-Aaret. Dannekvad til Hans Majestæt Kong Frederik den Siette

et nyt år eller en ny tidsalder for fædrelandet i forfædrenes ånd; ordet er Grundtvigs egen nydannelse.

digt om Danmark eller danske forhold.

må Gud velsigne dig (optativ).

kongeby.

sommer, som går på hæld.

byg, der endnu ikke har sat aks.

blomster.

ærgerrig, med en stærk trang til at erhverve sig anseelse eller ære.

bor.

violen.

lovpriser.

ypperlig, fortrinlig.

lovpriser.

her: efterkommere.

forfædrene.

ypperlige, fortrinlige.

miskundhed, barmhjertighed.

springer ud.

blomstrende.

nu.

et nyt forår eller begyndelsen på en ny tidsalder for fædrelandet i forfædrenes ånd; ordet er Grundtvigs egen nydannelse.

forfædrenes.

her: springer ud, blomstrer; bliver blå.

forfædrenes.

tidsalder.

også.

blomster.

gik (præteritum pluralis).

vidt og bredt.

her: Danmark.

dvs. lin.

lyse, skinne.

higer.

efterkommer af skjoldungerne.

her muligvis på vers; i mit digt.

her: Danmark.

hvælvingen i den fornemme sal på et slot eller en borg.

mest trofaste.

således.

med nød og næppe, knap.

så længe.

sigter til ørnene i Frankrig, Preussen og Østrigs våbenskjolde.

sigter til løverne i Danmarks våbenskjold.

sigter til ørnene i Frankrig, Preussen og Østrigs våbenskjolde.

springer ud; pynter.

trone, tronstol.

her også: Danmark.

trone, tronstol.

her: Dannebrog.

endnu.

jordisk gods.

forfædrenes.

her: Danmark.

sorg.

her: Norge.

en kongelig arving ved navn Christian.

her: land; Danmark.

trone.

forfædrene.

nabolande; naboer.

scepter, symbolet på kongens værdighed.

scepteret, symbolet på kongens værdighed.

kongerække, kongeslægt.

slægt.

sammenlignelig med; sidestillet.

forfædrenes.

således.

kongestol, trone.

ophører, holder op.

kongerække, kongeslægt.

miskundhed, barmhjertighed.

forfædrenes nord.

forfædrenes.

indholdstomt hjælpeverbum, der viser poetisk eller tilstræbt gammeldags stil.

forfædrene.

fik (præteritum pluralis af fange, en sideform til få).

til døde.

sigter til løverne i Danmarks våbenskjold.

skjoldungeslægten; kongeslægten.

ligbrænding.

forfædre.

tykt, tæt; rundt omkring.

kongebrud.

efterkommer af en dronning.

stemme.

mest trofaste.

forfædrenes.

mor til en konge.

endnu.

skjoldungeslægten.

giv (imperativ pluralis).

scepteret, symbolet på kongens værdighed.

her også: Danmark.

her også: Norge.

snor eller vikler omkring.

scepter, symbolet på kongens værdighed.

her: ordspil på blomsten kærminde (forglemmigej) og kære minder.

sigter til 👤Christian 3. eller 👤Christian 4.

tidsalder.

sceptret, symbolet på kongens værdighed.

hæder, ære.

gå.

scepter, symbolet på kongens værdighed.

hæders- og ærestegn.

stemme.

konge.

skjoldungeslægten.

slottet.

klarer op, lysner.

klarer op, lysner.

her: Nordpolen.

slottet.

kongestol, trone.

dvs. saga.

han sang.

den fornemste sal i borgen.

gik (præteritum pluralis af gange, en sideform til gå).

armringe.

her: sal.

armring.

sigter til løverne i Danmarks våbenskjold.

våbenskjold.

efterkommere af skjoldungerne.

armringe.

forfædrenes.

fædrelands konge.

som min skæbne, som min tildelte gave.

dvs. æg (den skarpe kant på sværdet).

digterløn, jf. digtningens gud Brage.

forfædrenes.

dvs. Guds ord, evangeliet.

forfædre.

skjoldungernes trone; danske kongers trone.

meget.

stemme.

indgyde eller vække følelser ved sang.

forfædrenes.

trone.

et nyt år eller en ny tidsalder for fædrelandet i forfædrenes ånd; ordet er Grundtvigs egen nydannelse.

dvs. Guds ord, evangeliet.

sigter til løverne i Danmarks våbenskjold.

judaløven er et andet navn for 👤Jesus, jf. Åb 5,5.