Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Hr. Tilskuer!

Ordspil og ordsprog har en fremtrædende plads i indlægget, og særligt leges der med ordspil på synet eller mangel på samme. Den legende og lette, slentrende og småsludrende stil, hvor ideer og udsagn om samtiden flere steder fremstilles i drilske vendinger, bevirker, at teksten ind imellem forekommer uklar (se Lundgreen-Nielsen 1980, s. 636). Budskabet om tidens dårskab er dog ikke til at tage fejl af, ej heller afskedsopfordringen til blot at se til, når tiden og dens varme luft går pokker i vold (s. 200).