Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Hr. Tilskuer!

Grundtvig indleder sin henvendelse til Tilskueren med udsagnet “At see, og ikke at see, det er Spørgsmaalet” og åbner dermed også indlægget med et ordspil på Tilskuerens navn, ligesom han spiller på et af dramahistoriens mest berømte replikker. Tonen er slået an i et indlæg, der hånligt spidder tidens ånd som hul og tom. Tiden ser kun det, den vil se, og har for vane at tie, når den så endelig alligevel åbner øjnene for virkeligheden. Så den ironiske opfordring bliver at se med tidens briller og tie eller tale med tidens tunge. Bedst vil det dog være, om Tilskueren lod sit navn skifte ud med “den Blinde” og slog gækken løs med Skalle Blinkøie (s. 199).