Grundtvig, N. F. S. Hr. Tilskuer!

Følgebrevet

Indlægget til Tilskueren var ledsaget af et brev til 👤Rahbek, dateret 13. marts 1815, hvori Grundtvig gav sig til kende, men bad 👤Rahbek lade bidraget optræde pseudonymt: “ikke fordi jeg er saa ubarmhjærtig en Fader, at jeg vilde lade den arme Unge gaae for Lud og koldt Vand, men det er som at have to Tunger i een Mund, at give sig to Navne i eet Aandedræt” (Wroblewski 1890, s. 187). Af brevet fremgår det også, at Grundtvig havde til hensigt at lade indlægget følge op af flere, såfremt det første blev vel modtaget (Wroblevski 1890, s. 188). Der blev dog aldrig indleveret flere indlæg fra “Skalle Blinkøie”.