Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Hr. Tilskuer!

Den 13. januar 1815 udkom første nummer af Tilskueren, der var 👤Knud Lyne Rahbeks ugeskrift henvendt til den brede offentlighed. Tilskueren var på indholdssiden en genoptagelse af 👤Rahbeks tidligere ugeskrift Den danske Tilskuer, og da han selv stod for hovedparten af indholdet og redaktionen, er han at regne for indlæggets titulerede “Hr. Tilskuer”. Bladet fik ved sin begyndelse anonymitetstilladelse (Sølling og Thomsen 1988, s. 126), hvilket betød, at Grundtvig kunne signere sit indlæg “Skalle Blinkøie” — bl.a. en betegnelse for en fiffig fyr.