Grundtvig, N. F. S. En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Der er ikke bevaret manuskripter af N.F.S. Grundtvigs forord til hans udgave En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift. Manuskriptet af 👤Johan Grundtvig, som N.F.S. Grundtvig udgav, er dog bevaret i Grundtvig-arkivet, på Det Kongelige Bibliotek, København, fasc. 538. Det består af seks upaginerede blade, som er hæftet sammen. Blad 6 verso er ikke beskrevet.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 226.

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift udkom i København hos 👤Andreas Seidelin og var trykt sammesteds. Værket annonceredes til salg den 25. februar 1814 i Adresseavisen og kostede for et hæftet eksemplar 2 rigsbankmark.

Senere udgaver

Selve spådommen (s. 15-24) blev genoptrykt i 👤H.C. Ørsteds Imod den store Anklager, 1814, s. 1-7.

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

  • Eksemplar fra Grundtvig Centeret, 👤Otto Møllers samling (beskåret og hæftet).
  • Eksemplar fra Grundtvig-Biblioteket, katalognummer 3.2, ex. 2 fra 👤Karl Schønbergs samling (beskåret og indbundet).
  • Eksemplar fra Aarhus Katedralskoles Bibliotek, Aarhusianer Samfundets samling, udlånt til Grundtvig Centeret (beskåret og hæftet).

Eksemplar 1 er valgt som grundtekst og har afgivet faksimiler til udgaven. Den følgende bibliografiske beskrivelse tager udgangspunkt i eksemplar 1.

Formler

Format: 8o.

Eksemplaret er beskåret og måler ca. 171 × 102 mm

Kollationsformel: A8, B4.

Signaturformel: $1 signeret.

Pagineringsformel: 12 blade, pagineret 1-3, 4-14, 15, 16-24 [=24].

Bogens format er oktav. Den består af et usigneret læg på 8 blade og et signeret læg på 4 blade. Det signerede læg bærer signatur på det første blad. Der er stum paginering af s. 1-3 og 15.

Indholdsoversigt

[1] titelblad. [2] blank. [3]-14: Fortale. [15]-24: Om den Store Anti Christ eller sidste Forfølgere.

Papir

Eksemplaret er trykt på groft papir.

Omslag

Det grå-blå omslag stammer sandsynligvis fra den oprindelige indhæftning.

Intern varians

Tekstlig varians

Der er konstateret en tekstlig varians på side 16. I sidste linje afviger kapitelangivelsen til Esajas' Bog. Eksemplar 1 og 2 har begge “Es 19, 17”. Eksemplar 3 har “Es 16, 17”, og denne ordlyd findes også i et fjerde indbundent eksemplar fra Grundtvig Centeret (signatur RK, tilgået fra Aalborg Universitetsbibliotek). Kapitel 16 i Esajas' Bog har, også i ældre bibeludgaver, kun 14 vers. Ni-tallet kan være faldet ud under trykningen og derefter blevet sat på plads omvendt. Manuskriptet i fasc. 538, blad 1 recto lyder “Es: 19. 17”.

Materiel varians

Eksemplar 1 og 3 er trykt på groft papir, mens eksemplar 2 er trykt på fint skrivepapir med vandmærket J Kool.

Tekstkritik

Anvendt litteratur