Grundtvig, N. F. S. N.F.S. Grundtvig En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

📖 N.F.S. Grundtvig En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Offentliggjort første gang i Grundtvigs Værker version 1.7, november 2015

Dette er en betaversion til Det Kgl. Biblioteks tekstportal (august 2021).

Fuld version findes her: http://www.grundtvigsværker.dk

Tekstkilder
A Førstetrykket, 1814 (SJ: 226)
Tekstkilder
r Renskrift i fremmed hånd, (SJ: )

Teksten er etableret af Holger Berg.

Punktkommentarer og indledning er skrevet af Holger Berg, redigeret af Vanja Thaulow og Steen Tullberg

Tekstredegørelse er skrevet af Holger Berg, redigeret af Klaus Nielsen og Vanja Thaulow

Tilsyn ved punktkommentarer og indledning dr.phil. Ole Vind

Copyright: Grundtvigs Værker