Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Afsnittet om “Hans Opførsel i henseende til Religionen” kritiserede på ny 👤Frederiks libertinske liv og støtte til kirkefjendtlige oplysningsfilosoffer som 👤Voltaire. Det åbne angreb på kristendommen (pkt. 4-6) skyldtes dog Åbenbaringens beskrivelse af Antikrist snarere end den førte politik. 👤Frederik styrkede sin magt gennem statskirke og hans officielle opbakning af ortodokse lutheranere vakte modstand i rigets mange pietiske højborge, navnlig Halle. 👤Johan Grundtvig sympatiserede med den konservativ-kirkelige Halle-pietisme (Haslam 1998, s. 71-73). Den forudsagte, antikristne politik passer langt bedre på den franske revolution med dens nye tidsregning, fornuftskult (fr., Culte de la Raison) som modspil til kristendommen og de gentagne krav om, at katolske præster skulle aflægge ed til staten i stedet for til paven. Det sidste krav var grunden til 👤Napoleons strid med 👤Pius 7.