Grundtvig, N. F. S. En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

bemærkelsesværdig, vigtig.

foragt ikke (imperativ pluralis).

fortolkning, udlægning.

bemærkelsesværdig, vigtig.

forveksles.

vendekåber, ordsprog, jf. Mau nr. 4.868, s. 542.

uanset om.

passende.

omtale af.

også.

lider af frygten for menneskers meninger, frygter menneskers straf.

også.

hovedsagen.

må lide (optativ).

anliggende.

skal han ikke skamme sig (optativ).

skal han ære (optativ).

hovedsagen.

erklære, bedømme.

åbenlyse, umiskendelige.

sejrrige felttog.

hans hensigt er.

vandel, adfærd.

lykkens gunst; tilfældigheder.

heldig, succesrig.

mest beskidte.

menneskeslægten; det nuværende slægtled, den nuværende generation.

ædle herkomst, beskaffenhed.

den hovmodige indstilling.

menneskeslægt; slægtled, generation.

skal dog mærke, dvs. mærke sig, bemærke (optativ).

skal være (optativ).

begavelse, geni.

også.

begavelse, geni.

menneskeslægtens; slægtleddets, generationens.

ædle herkomst, beskaffenhed.

nuvel.

også.

selv om.

sådan.

gå omkring, føre sit liv.

begavelse, geni.

åbent.

selv om.

ganske vist.

for hele sit liv.

kun brugte ham.

klart.

også.

forunderligt.

bemærker.

af hjertets overflod, åbenhjertigt, lige ud af hjertet.

mest bemærkelsesværdige.

den franske, katolske statskirkes.

stemte overens.

uden tvivl.

må Gud bevare ham (optativ).

mest sandsynligt.

sit scepter, dvs. sin magt.

de seneste dage, den seneste tid.

uforstyrret, fast.

prøvelsen, trængslen.

kærligheden til verden, det dennesidige.

samarbejde, fællesskab.

de personer, der lovpriser ham.

uden videre, som om det var selvindlysende.

bemandet luftballon.

elektrisk leder, ledning.

fortolkning, udlægning.

helt sikkert, utvivlsomt.

fast begreb på linje med skytsengel.

styrke.

disse ord.

nøden.

den håndskrevne original.

endnu.

forgangne.

da (siger jeg, at) omend.

fremtidige ting; ting, der endnu ikke er sket.

prøvelse, trængsel.

selv hvis.

åbent, direkte.

meget.

sandsynligt.

timen.

Gid Gud nu give, dvs. bestemme (optativ).

så at.

kraftigt.

nedbryde.

selvsikkerhed, skråsikre syndige holdning.

selv om, selv hvis.

ældste kristne, oldkristne.

fuldendt, gennemført.

skal forvare (optativ).

skal høre (optativ).

søjle.

Gid Gud nu give, dvs. bestemme (optativ).

forfølger, modstander.

kendetegn, egenskaber. Denne betydning findes ikke i samtidige ordbøger. Forlægget (fasc. 538, s. 1r) har samme ordlyd.

bemærker.

bemærket.

lat., principper.

indenfor.

fra, i.

alt for.

dynasti.

styret, her: pavedømmet.

Guds.

Forlægget har “Zach: 14.14 _ 12” (fasc. 538, s. 1r). Forlægget skelner ved bibelstedshenvisninger gennem skriftstørrelsen mellem kapitler (større) og vers (mindre) og adskiller de enkelte henvisninger med en understreg.

krige.

romersk-katolsk.

forfølger, modstander.

behandlede.

tvende, to.

også.

tredje.

undslippe, gå fri.

mulig forkortelse for ‘eller’ i betydningen: det vil sige. Sådan læses og kritiseres passagen af Ørsted 1814, s. 203, 206, se faksimilen.

fremfor alt.

mærke; erfare.

styrtes; tilintetgøres.

bane.

lige syd, stik syd.

også.

blive til.

provins.

tvende have (fast betegnelse for Nordsøen og Østersøen).

slag til lands.

religions.

i.

lat., principper.

hvor; uanset hvor.

lat., principper.

til at.

sluttet fred blandt protestanterne; tvunget protestanterne til at indgå en indbyrdes fredsaftale.

styrtet; tilintetgjort.

også: tro, religiøsitet.

tabernakel, dvs. Guds bolig.

hvilket fremgår af de to vidner i Åb 11.

Europas.

forskånede.

succes'.

så at.

stå frem.

troligt, trofast.

uægte; kunstfærdige.

åbent.

bestemt formular, trosbekendelse.

fratages.

samfundslivet; næringslivet.

formular; her: trosbekendelse.

det vil sige.

succes, fremgang.

rige.

gamle.

indrykning i, invasion af.

tvende have (fast betegnelse for Nordsøen og Østersøen).

succes', fremgangs.

grænse; periode.

synonym for Det Osmanniske Rige.

mest bemærkelsesværdige slag på landjorden.

afgør.

forbliver på slagmarken, dvs. falder, dør.

profeter.

officielle, højtidelige.

storhedstid.

lad (imperativ pluralis).

antage.

frembringer, formulerer.

hypotese, antagelse.

tidsrum.

(allerede) optalt.

perioden på.

ødelæggelse.

finder sted; går til ende.

fortolkning, udlægning.

simplicitè, fr., enkelhed, enfoldighed.

ord, udtryk (i Johannes' Åbenbaring).

vejledning, hjælp.

tilsiger, lover.

udregning.

sammenlægning, fortolkning i sammenhæng.

menneskes.

kapitel.

forandre, ombytte.

sandsynligt.

tåbelige hovmod.

befalede, påbudte tidsregning.

hans.

det vil sige.

eftersom (den er).

bemærkelsesværdigt.

hentydning til 👤Frederik 2.

karaktertræk.

stemmer.

succes.

fortolkning, udlægning.

lat., ‘slægterne (folkeslagene) undersøger alt, som tiderne fører med sig’ (overs. GV).

forfatteren til denne tekst; forfatteren til dette afsnit.

sandsynligvis Grundtvig, dvs. 👤Johan Ottesen Grundtvig.

in octobris, lat.: i oktober måned.

forhindrede denne profet i at få ret, hindrede denne profeti i at blive opfyldt.

anno, lat.: år.

fred.

salige faders, afdøde faders, dvs. 👤Johan Ottesen Grundtvigs.

besynderligt; værd at bemærke.

også.

værd at bemærke.

sandsynligvis Grundtvig, dvs. 👤Johan Ottesen Grundtvig.

Anvendt litteratur