Grundtvig, N. F. S. Om Censur. (Med særdeles Betragtning af Sjællands Klerkemøde.)

landemode eller kirkemøde, dvs. officielt møde mellem kirkens repræsentanter i Sjællands Stift. I årene 1811-1813 blev det afholdt i Roskilde to gange om året for præster og provster under forsæde af biskoppen.

👤Knud Lyne Rahbeks dagblad Dagen (3. august 1812).

her: ukloge, tåbelige.

landemode, dvs. officielt møde mellem kirkens repræsentanter i Sjællands Stift. I årene 1811-1813 blev det afholdt i Roskilde to gange om året for præster og provster under forsæde af biskoppen.

formentlig en allusion til en præst med forvrøvlet argumentation i 👤Jens Baggesens Labyrinten. Han citeres for i en prædiken at have sagt, at “Ligesom Løven udgaaer at søge sit Rov, og ligerviis, som Ulven er et grimmigt Dyr, saa skulle vi og alle – vandre i et ny Levnet” (1792-1793, bind 2, s. 70).

grumt, rasende.

også.

kæden af følgeslutninger.

også.

her: det rum i Roskilde, hvori landemodet foregik.

også.

således.

uden mæle, ude af stand til at tale.

her: møder, sammenkomster.

i gære, under udvikling.

her: historien.

nødvendigt.

luges op.

her: ukrudtet.

ukrudt.

efterhånden som.

tidsalders.

undtagen.

allerede.

tidsalders.

den trykte presse.

vil (gl. præsens pluralis).

her: skjul.

styrke.

uden mæle, ude af stand til at tale.

her: følgeslutningen.

frembrydende.

styrkes.

resterende, tiloversblevne.

bog- og avispresserne.

angreb.

ubehandlet.

dvs. Trykkefrihedsforordningen af 1799, som genindførte censuren i Danmark, se evt. indledningen til “Om Videnskabelighed og dens Fremme”.

dvs. 👤Thomas Christopher Bruun.

her også: dårlige, slette.

nedkalder ved bønner.

gerninger.

landemode eller kirkemøde, dvs. officielt møde mellem kirkens repræsentanter i Sjællands Stift. I årene 1811-1813 blev det afholdt i Roskilde to gange om året for præster og provster under forsæde af biskoppen.

nummer (gl. stavemåde).

voldsomt.

skrive, her også: trykke.

vanvittigt.

tilmed.

her: livsforhold.

krænkedes, fornærmedes de ikke.

ganske vist.

landemode eller kirkemøde, dvs. officielt møde mellem kirkens repræsentanter i Sjællands Stift. I årene 1811-1813 blev det afholdt i Roskilde to gange om året for præster og provster under forsæde af biskoppen.

styrke.

ganske vist.

titulatur for den højere og højeste gejstlighed.

her: modtaget, behandlet.

således.

mandigt, tappert.

også.

heltene, krigerne.

blive belært, kritiseret.

modvillighed, sendrægtighed.

glædesdage.

resterende, tiloversblevne.

tavst.

smålig, nøjeregnende.

åbnede.

vrøvl (gl. stavemåde).

rimelige.

valgtes.

ubegrundede.

kives, skændes.

således.

i stand til.

åbne.

Anvendt litteratur

  • Baggesen, Jens (1792-1793) Labyrinten, bind 1-2. København
  • Dagen, se Rahbek, Knud Lyne
  • Rahbek, Knud Lyne udg. (1803-1843) Dagen. København