Grundtvig, N. F. S. Noget om Hr. Rasks Betænkeligheder angaaende Eddas Oversættelse

skamfere.

oversigt.

skal (præsens pluralis).

vil (præsens pluralis).

originalsproget, her: oldislandsk.

skal (præsens pluralis).

fremgå, fremstå.

anskuelser, betragtninger.

fuldstændigt.

slægtskab.

allerede.

iklædning, påklædning.

her: bebos, er beboet.

garanti.

således.

sikkert.

også.

kan (præsens pluralis).

forstand, modtagelighed.

med rette.

svært, vældigt.

kort, fyndig, monumental udtryksmåde; opr. noget, der kunne udhugges i sten (af lat. ‘lapis’, sten).

betvivle.

de bogstaver, der danner alliteration (bogstavrim).

ældre ord for ‘stakkel’ eller omvandrende tigger. Ordet sigter til staklens tiggerstav.

kalder.

her: tøvende, uvillig; efter det oldisl. forlægs ‘trauðr’.

som altid har været kolde. Udtrykket er Grundtvigs oversættelse af oldisl. “ursvölum” (som kommer af ‘úrsvalr’, vådkold, råkold).

hentydning til en tidligere kontrovers om anvendelsen af forstavelsen ur- (fx i urstof, urtid og urkraft), som bl.a. 👤Christian Molbech havde med 👤Rasmus Rask i 1808. Grundtvig deltog i striden med det versificerede indlæg “I Anledning af Hr. Rasks Fremfærd i Urstriden, og hans tvetydige Anmærkning om splinterny Opdagelser i Mytologien” i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, nr. 68, 4. juni 1808, sp. 1073 (Grundtvig 1808), se evt. indledningen til Grundtvigs tekst.

svoger.

hellere.

det tilgrundliggende håndskrift.

styrke.

præsens participier (lange tillægsformer).

her: sejlende.

her: fredløshed.

prydet med (arm)ringe.

Tiden er stadig intakt, endnu ikke gået i opløsning; Grundtvigs oversættelse af oldisl. ‘né aldar rof’ (strofe 41; da. ‘ejheller [er det] tidsalderens opløsning’, overs. GV).

oldisl., stille, stoppe eller standse.

lat., gøre bevidstløs eller bringe i dyb søvn.

oldisl., stille, stoppe eller standse.

oldisl., svæve eller få til at sove, gøre stille.

lat., gøre stille eller rolig.

oldisl., stille, stoppe eller standse.

oldisl. ‘bráð’, steg eller fangst.

steg eller (jagt)bytte.

af lat. ‘daps’, offermåltid.

lat., måltid eller gæstebud.

Hugin og Munin , som er de ravne, der sidder på Odins skuldre og fortæller ham alt, hvad der foregår i verden.

oldisl., hvid.

lat., skinnende hvid.

endnu.

dødning, genfærd.

oldisl., skare, flok (af Grundtvig forvekslet med ‘dróttin’, der betyder høvding eller konge).

lat., mennesker, mænd.

det bogstav, som danner alliteration (bogstavrim).

endnu.

grammatiske sprogfejl, bommerter.

her: udfyldt (på en voldsom eller overdreven måde), men egl. barderet (dvs. omsvøbt eller udstoppet med spæk).

kan (præsens pluralis).

særheder, særegenheder.

her: neddæmpedes.

helt igennem.