Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

2

IVI 📌Nidaros jeg for Høialtret knæler,
Og skuer 👤Valborg ved sin 👤Axels Lig,
Min hele Sjel i vaade Øie dvæler,
Og løfter sig mod 👤Krist i Himmerig;
Men aldrig kan jeg Valhals Guder glemme,
Den Rune, som i Skjoldet Urda skar,
Fra spæde Alder mig inddrevet har
I gamle 📌Nord, og der jeg kun har hjemme.