Grundtvig, N. F. S. Lidt om Hr. Doctor Gustav Ludvig Baden

paradoksale.

titlen som drømmer, fantast. Her hentydes til, at 👤G.L. Baden havde kaldt Grundtvigs holdning til og tolkning af den nordiske mytologi for sværmeri (Baden 1809, s. 62, fodnoten), se indledningen, afsnittet om Grundtvig som ‘sværmer’.

her: akademikeres (nedsættende).

krig mellem Danmark og Sverige 1611-1613. Handlingen i 👤Ludvig Holbergs Peder Paars (1719-1720) foregår i 1608.

i kraft.

ypperlige.

hængte på Nordens Guder.

den korte kappe, som blev båret af narren i komedier, her nedværdigende. Ordet rummer en hentydning til 👤Baden (Baden 1809, s. 61, fodnoten).

læren om oldtidens nordiske guder.

ganske vist.

fortalen side 20 (i Nordens Mytologi 1808).

drømmer, fantast. Her hentydes til, at 👤G.L. Baden havde kaldt Grundtvigs holdning til og tolkning af den nordiske mytologi for sværmeri (Baden 1809, s. 62, fodnoten), se indledningen, afsnittet om Grundtvig som ‘sværmer’.

navnet som drømmer, fantast. Her hentydes til, at 👤G.L. Baden havde kaldt Grundtvigs holdning til og tolkning af den nordiske mytologi for sværmeri (Baden 1809, s. 62, fodnoten), se indledningen, afsnittet om Grundtvig som ‘sværmer’.

her: 👤Jesus.

her: samtiden.

citat fra 👤Horats' Ars Poetica (da. Digtekunsten), hvor det vers 9-10 hedder: “pictoribus atque poetis / quidlibet audendi semper fuit aequa potestas” (da. for malere og poeter gælder det, at de altid har haft magt til at gøre, hvad de ville). Hos Grundtvig er ‘pictoribus atque poetis’ erstattet med et ‘illis’ (da. for dem).

geni.

kan få mig til at nævne.

hellere.

endnu.

drømmere, fantaster.

her: gude- og heltekvadene fra Den ældre Edda.

undtagen.

drømmere, fantaster.