Grundtvig, N. F. S. Æsthetisk Litteratur. Baggesen Giengangeren og han selv, eller Baggesen over Baggesen, med et Tillæg.

Jens Baggesen

Debuten

I 1782 debuterede 👤Baggesen 18 år gammel med fem digte i 👤Christian Iversens Samling af Poesier. Nytaarsgave 1783. Debutdigtene fik en enestående modtagelse, og 👤Baggesen vandt hurtigt et betydeligt ry som forfatter. I 1784 indrykkede han en subskriptionsindbydelse til et større påtænkt arbejde; indbydelsen resulterede i over 1200 forhåndstilsagn om køb, og i 1785 udkom Comiske Fortællinger, der befæstede hans position som forfatter.

Samtidig med debuten fik 👤Baggesen sin gang i huset hos den ansete digter 👤Christen Pram, og videre sikrede den litterære succes ham opbakning ikke blot fra det københavnske parnas, men også fra den holstenske del af aristokratiet og dermed en forbindelse til tysk åndsliv. Med økonomisk hjælp fra prins 👤Frederik Christian af Augustenborg tiltrådte han den første af mange udlandsrejser i 1789. I årene fremover var han bosat eller på rejse flere steder i Europa, og opholdt sig kun fra tid til anden i Danmark. I meget væsentligt var 👤Baggesen inspireret af tysk og europæisk kultur, og en del af hans forfatterskab er skrevet på tysk.

Opholdet i Danmark 1806-1807

I august 1806 vendte 👤Baggesen for en stund hjem til Danmark, og fik en værdig modtagelse. Kort inden hjemkomsten var Samling af fortjente danske Mænds Portraiter ved 👤G.L. Lahde udkommet, hvor Baggesen får følgende skudsmål i en artikel af 👤Rasmus Nyerup:

“Den Plads, som ved 👤Ewalds Død blev ledig paa den danske Parnas, er man temmelig enige om, kan blant alle norske og danske Digtere ikke tilkomme Nogen med større Ret en 👤Jens Baggesen. Ved sin allerførste Fremtrædelse paa Digterbanen nød 👤Baggesen ogsaa strax en Modtagelse, som vel aldrig i Danmark før eller siden har været saa ung en Forfatter til Del” (Nyerup 1806, s. [3]).

Opholdet i Danmark skulle have været kort, men 👤Baggesen blev 10 måneder i København, før han drog til sit hjem og sin kone i den franske by Marly uden for Paris. Hans besøg havde udviklet sig i en skandaløs retning, idet 👤Baggesen og 👤Sophie Ørsted efter sigende havde etableret en upassende intim forbindelse. 👤Sophie Ørsted var 👤Oehlenschlägers søster og gift med juristen 👤Anders Sandøe Ørsted, i hvis hjem 👤Baggesen havde opholdt sig. Skandalen blev ikke mindre, da han i 1808 udsendte samlingen Heideblumen med referencer til 👤Sophie. 👤Baggesen blev herefter lagt på is i Danmark. Alt dette er Grundtvig selvfølgelig klar over i 1809, da han skriver sine anmeldelser.

Årene 1806-1809 var for Baggesen en produktiv periode med flere selvstændige udgivelser og bidrag til tidsskrifter (Plesner 1943, side 30-33 og 120-129). Skiemtsomme Riimbreve og Eventyrer og Comiske Fortællinger (begge 1807) var samlinger af tidligere arbejder, mens Giengangeren og han selv blev skrevet og udgivet i 1807 i København. Den sidste er en skarp, kritisk satire over tidens litterater, åndløsheden i poesien og ikke mindst en selvudleverende dom over hans eget hidtidige forfatterskab.