Grundtvig, N. F. S. Tilbagesyn paa København

tidsalder.

hvælvet.

forblændede.

virkningsfuldt eller underfuldt.

tidsalder, også: oldtid.

fremmed.