Worm, Jacob Uddrag fra Den liden Gud indpodede Himmel-Plante Maren Ebbis Daatter