Worm, Jacob Uddrag fra Mopsi og Nisæ V-Liige Gifftermaal