Worm, Jacob Uddrag fra LYCHENS UBESTANDIGHEDS SPEYL

29.

Det vranglig de udlegger
Med fienden conferentz,
de Ørnen mod ham ægger,
For slig correspondentz,
Forræderen, de siger
Udi afsagde doms sententz,
At hand sin Herre sviger.