Worm, Jacob Uddrag fra LYCHENS UBESTANDIGHEDS SPEYL

44.

En nactergal en Due,
den død udfriet fugl
Opreyser; hver mon grue
At hand undgich den kugl,
Af dødens mørche schichet
Saa er den klaffer hornet-ugl
J egen snare strichet.