Worm, Jacob Uddrag fra STUDIOSUS LAMENTANS REDIVIVUS ET CONTINUATUS

7.

Fordum Grib paa høyen Felde,
For du lyde mig ey ad
Da ved Løckens vold och velde
Blef du styrt J dødsens bad,
Du vaar Løckens Spillemand,
Och er vdblest som en brand.