Worm, Jacob Uddrag fra STUDIOSUS LAMENTANS REDIVIVUS ET CONTINUATUS

15.

Ney ô Ney om tusind Nisser
Millioner Diefle flock,
Simons pack om straf for visser
Ja om mange Bødlers Skock,
Stod for døren med sitt Sverd
Guldett blifver dog J verd.