Worm, Jacob Uddrag fra STUDIOSUS LAMENTANS REDIVIVUS ET CONTINUATUS

21.

Holmens Fanger de har bedre
End en wenneløs Student,
Gaaer de end J Bolt och Fedre
Och till Trældom vorder sendt,
De dog nyder bord och brød
Till de [drog de] blifver død.