Worm, Jacob Uddrag fra STUDIOSUS LAMENTANS REDIVIVUS ET CONTINUATUS

32.

Lunte Juncker Lue Spruder
Krigs Guds [vorned] ecte Søn
Du som efter Krigs blod tuder
Giør for mig hos Kongen bøn,
Bechholts kiercke faar [din] prest
For du tiener Kongen nest.