Worm, Jacob . - [1968]

JEROBOAMS AFGUDSBILLEDER
I
DAN OG BETHEL
eller

en teologisk indvielsesdisputats, der viser et levende begreb og en grafisk aftegning af Jeroboams rige, den højst korrupte tilstand, det mest ødelæggende styre, den særdeles sørgelige kirke, den fordærvede og så at sige fra sine sidste grundpiller nedstyrtede stat, de plagede undersåtters såre sønderlemmede økonomi og familie, kort sagt den fuldstændige ødelæggelse og hele fædrelandets mest fordærvelige tilintetgørelse, med hensyn til Jeroboams afgudsbilleder, den israelitiske konge, der tilbeder afgudsbilleder, som er opstillet i kong Roboam af Judas gård og statshusholdning, han, som ved smigrernes lokkemidler i højeste grad har vendt sig bort fra den naturlige og sandt kongelige måde at herske på og fra retten ikke uden særdeles fordelagtig og gavnlig undervisning, dannelse, genoprettelse og forbedring af alle riger og konger i Roboams og Jeroboams riger, aftegnet gennem jævne og få teologiske emner fra den hellige skrift, men især fra de talmudiske, jødiske og kabbalistiske bøger. Den skal under himmelens gunstige forsyn med samtykke og støtte af det såre betydelige og ærværdige teologiske fakultet ved svenskernes kongelige og berømte universitet i Uppsala under forsæde af den højst ærværdige, berømmelige og udmærkede mand
hr. dr. Kristian Papken,
ordinær professor i den højhellige teologi ved det berømmelige universitet i Uppsala og for tiden samme fakultets prodekan
de såre berømmelige og udmærkede mænd værne og forsvare for
at opnå licens i teologien
den 8. juni år 1676: 226 Casparus Hammerus Uplandus
illustrissimæ Possiorum [Aulæ] à sacris
David Krokius Vexionensis Smolandus
in patrio Gÿmnasio Theologiæ Lector
Georgius Screil
Lector Gÿmnasii Scarensis
Andreas L. Hellman Vexionensis Smolandus
Theologiæ Lector in Gÿmnasio Gottenborgensi.
Gillius Gillii Ehrenberg
Concionator Aulicis illustrissimi Domini Gustavi Bonde
Richardus Giedde
Rector Scholæ Viburgi-Finlandorum.
Johannes Bernhardi Ølreich
Rector Scholæ Abo-Finlandorum.
Arnoldus Hofgardus Dalecarlius
Con-Rector Scharensis.
Gillius [Achtschilling] Gestricius
Rector Scholæ Mariæ-Stadensis.
Olaus Piil Vestgothus