375

SANG TIL HÆDER
OG ÆRE
FOR DEN STORE
MAND
eller
BIFALDSYTRING SKÆNKET
HERRE HR. HANS SVANE
Danmarks og Norges højt fortjente, udmærkede og årvågne
ærkebisp,
kongelig råd, assessor i Højesteret og præses i konsistorialkollegiet,
såre herlig og udmærket,
hvormed
den ydmyge klient og meget hengivne tilbeder af ham
J.P.Worm,
idet han vil fremlægge bevis på sin taknemmelige sjæl, samt kendetegn
på tilbørlig ærbødighed, bøjer sig for denne, der er iøjnefaldende
ved lærdommens højeste prydelser, uovertruffen, forøget med
guddommelige dyder og ved summen af alle hædersbevisninger og ved
lovprisningers berømmelse langt den mest fremragende,
hans store og bedste patron.
St. Hans dag. År 1663.