Worm, Jacob Uddrag fra DELICATE DAMMERS NATURLIGE CONTRAFEI

3 Stackede.

To Stackede øren, og to kiønne Stacket Fødder,
For inden Lipperne de Stacket Tænder møder:

Hun som da saa er skabt, Hun er itt Mesterstycke,
Og den som Hende faar, Hand Priise maa sin Lycke!