1.

Det bør sig Peder Pind Consumtions Visiterer at være u-forskammet, aldrig ædru, lidet sømmelig, meget mindre skikkelig, som gierne visiterer vandmøller og hestemøller, beqvem til att føre folch i skade, som ehr gierne hoes tobach, øl og anden drich, [Stundom Slaaes, Stedse begierendis slem Baade, U-billig], krigsk, ovfermaade gierig, som vell forestaar Borgemesters Vandmøller, som hafver lydige By-Svenne under sig, med ald u-forskammenhed, [som ej] nyligen har tagen ved falskhed, som holder hart ved den strengeste Consumtions rolde, at hand kand være megtig til att formane med opbørselen, og igiendrifve dem som [vil] indkomme og iche tage [Told-Seddel].