Worm, Jacob . - [1968]

1. Satyre over Kingos Kalot

Signaturfortegnelse:

A Nks. 355,2°, III p. 159
B1 Add. 249,4° p. 260
B2 Add. 284,4° p. 241
D Oslo U. B. 611,4° p. 162
E Ulld. 528,4° p. 242
F Thott 744,2° p. 10r
C Kall 395,4° p. 224

3.Tekstgrundlag: Nks. 355,2°, III, p. 159 ff. - Overskrift indsat af Udg. - Jacob Worms Satyre over Biskop Kingos Calot A Af Jacob Worms Vers B2 Scomma F Christe: Fossis Pasquil om Hr: Clus Pr:dttr: D Overskrift mangler i B1C E - Digtet: 12 at] mon F hand nylig] den Hand nys F 13 Hun] den E 14 Hand .. Hast] Saa hun kand for ingen afftages med Hast F dend] dem C 15 Hun] Den E 22 Er .. ypperlig] Er kommen fra Bonde i ypperlig/ Oprunden fra lumpen til hæderlig F 28 til] en B F 24 tiente] kunde D 25 Nu .. er] Nu Haaret er borte, hans Hofved er/ Haardragen har giort ham hans Hofved saa F 26 Thj bær hand] Thi hand bær B C 32 Skytten] Hundene F 33 Sædet] B-F Sæden A til] naar C hand] de F 35 Hun] Og F Pande] Pande/ Anslag/ Træcker F det .. Spot] Thi er det Jo gott F 36 At see dend] At bære F42 ere i] er udi D E F44 Mens .. tiltalte] Da de bad ham velkommen F

4. 52 Hand .. Paryk] Han nenner ej at kiøbe sig en perruqu' F 54 Kroeret] B-F kroer A 55 Hierne] gierne D65 Naar .. indkommer] Naar som heldst Du kommer F 72 Lømmel] Bengel F 73 Node og Mode] Noder og Moder E Sæder og Moder F 75 Du .. udkrøbet] Du nylig est krøben F Skallen] Skolen C E F 84 og du] Mens du F staar] slaar F

5. 9 1 Kroeret] B-F kroene A 9 4 til] en F min Ven] igien C 10 3 Kroeret] B-F kroet A 104 Tag .. skiøll] B C D Tag Vand i Calotten og Halsen udskøll E Slag Vand i Calotten og Halsen udspøll F ÷ A 10 5 behøver] da bruger C skal bruge B 2 bruger B 1