Worm, Jacob 2. Contra-Svar paa Kingos Kalotvise

2. Contra-Svar paa Kingos Kalotvise

Signaturfortegnelse:

A Nks. 355,2°, III p. 161
B1 Add. 249,4° p. 265
B2 Add. 284,4° p. 246
C Kall 395,4° p. 227
D Oslo U. B. 611,4° p. 164
E Ulld. 528,4° p. 246
F Thott 744,2° p. 11V

446

6. Tekstgrundlag: Nks. 355,2°, III, p. 161 ff. - Overskrift indsat af Udg. - Contra-Svar derpaa B1C Contra-Svar herpaa B2 Endnu Contra-Svar paa den anden E Svar F Chrste Fossis Contra-Apologie D Jacob Worms Contra-Svar derpaa A - Digtet: 12 lumpen .. bær] skidsen Calott den Luddring han bær F hand] saa C 13 Men] Dog F Hunde] Hunden B2F henkaster] F kaster A-E 14 Den] B C E F De A D skriger] viiger F faar] B2C E fik D for A B1F 15 Hvi .. Sandheden] Hui tager du icke her Sandhed F vilt] vild D 22 mig] dig D 23 Reedelig] B-F rædelig A 24 dievlen] Kochen F 33 icke] ey B 34 bie] lide F 35 Pot] Spot D 36 Du] Din E 43 Thi for] ÷ D 44 og bag] ÷ D sturrer] stirrer F

7. 56 Du lumpen] Din fulde E 63 Beenen' i] C D F Benet i E Beene A B vel og] den dog F vel dog E 73 Du .. Storm] Du mindes vel, hvor Du og den Røde løb Storm F 74 Sielffv Tredie] E sielfer F selv træder B2 selvtrædes A B1 C D i] til C 75 som .. Rot] som Kuken er tegnet paa Slot (jf. 95) F 83 bytted'] Udg. bytter A-F 85 ej meere] ej længer C ej meere opregne] opregne ej meere E

8. 94 skal] kand F 95 Dit .. Slot] Dit Rygte dig følger som Halen Sin Rott (jf. 75) F Kuchens] Giøgens D 102 Hæder] Skamm F Ær E 104 de siunger] det siunges F 105 vel] ey E F