Worm, Jacob 6. Baads-Mends ære-digt

6. Baads-Mends ære-digt

Signaturfortegnelse:

453
A1 Gks. 2526,4° p. 101/253
A2 Rostg. 270,4° p. 267
B Add. 249,4° p. 69
C1 Gks. 2404,4° p. 328
C2 Oslo RiA. 54,2° p. 62
D1 Nks. 355,2°, III p. 113
D2 Add. 113,8° p. 102
D3 Coll. 516,4° p. 135
D4 Coll. 536,4° p. 92
E1 Berg. Mu. 84,8° p. 56
E2 Coll. 538,4°, I p. 189
E3 Oslo U.B. 215,2° p. 24
E4 Add. 167,2° p. 836
F1 Kall 395,4° p. 58
F2 Add. 483,4° p. 78
G1 Thott 742,2° p. 123v
G2 Nid. 308,4° p. 35r
G3 Add. 284,4° p. 123v
H Nord. 1170 p. 47
I Nks. 4493,4° p. 231

Ja

J1 Nks. 999,8° p. 55
J2 Nks. 829,4° p. 19v
J3 Oslo U.B. 611,4° p. 213
J4 Ulld. 528,4° p. 60
J5 Nid. 549,8° p. 25
J6 Århus 331,4° p. 60
J7 Hertel, II p. 70
J8 RiA. (I) p. 66

Jb

J9 Berg. Mu. 397,4° p. 27
J10 Oslo U.B 295,4° p. 29
J11 Stockh. Vn 88 p. 12r
K1 Thott 1975,4° p. 136
K2 Add. 160,2° p. 107
K3 Add. 484,4° p. 193
K4 Gks. 2403,4° p. 275
K5 Oslo U.B 260,4° p. 11
L1 Nks. 581,8° p. 85
L2 Berg. Mu. 7,2° p. 100
M K. Brahe E II, 3 p. 9v
N Nid. 309,4° p. 173
O1 Thott 1528,4° p. 68
O2 Add. 258b,4° p. 5
O3 Nks. 405,2° p. 157
O4 Gks. 2408,4° p. 196
P Ulld. 447,4° p. 210
R1 Nks. 819b,4° p. 218
R2 Thott 1527,4° p. 21
R3 Nks. 818b,4° p. 96

37. Tekstgrundlag: Gks. 2526,4°, p. 101 og 253. - Overskrift: Baads-Mends] Baadsmændenis A2D4E1G-I K4N Baadsmands D3F P R3 om] over C E3N Til G-J O2-3* Svend] Svend, dagen da (der G1) de (den dag de K5) joge Katten af Tønden eller Viinfadet D1G1-2K5 Svend skreven af Bremerholm dagen, der de jagede katten af Viinfadet H Svend skreven paa Bremmerholm Dagen der de Joog Katten af Faddet O2-3 Sven skrevet af Bremmerholm ut supra G3 * - Digtet: 2 De] Den K2-4 En K5 forfarne] Erfarne Jb * Mend] Mand K2-53 Som.. kand] Som et Velbygget huus de Sparrer Safne (miste Jb) kand H-J de] der G1,3 * saunis] mistes G2-34 holde skal] holder op Jb det] de B gienne] giemme C1D E1,3G3I J1-4,b K1L2M N1,3 taale K2-5N2 holde J6-8 * 7 Tag] C2D2-3E2-4F H I J5K1-4L N O2-3R * tog A B C1D1,4E1G K5M O4P * 8 be-tekke] bedæcke F1G I J N O1,3,4R2 * skal] kand G-P 9 og kaarne] udkaarne B E4L N O1P * 10 Er..een] Een Nyelig Jndsat er E3F indsat een] en Sat ind G2-3 hart ad Mester] Mester hartad G H 12 noged] meget G-K O1-3 13 slet] snart G1H-J O314 hvor] Som G E2-4F1K1M N O415 frandsk ..Tydsk] tysk..fransk K2-516 allene] foruden F L O3 * dansk og Jydsk] jydsk og dansk K2-518 læt] sød(t) I j1-2,4-8,b o2-3 ret R 19 er hand] hand er I 20 Mefferti..haand] Me.....Opus Vel perfect for nogen kand L Mefferti bog Hand vel Perfect for alle kand R * 22 Og] Hand P at] om J mindre] ringre G2K2-4O3R * 23 næt] ræt K1-4 let K5 vel E2-4F N regner] tegner E3F1O4 skriver F2K 24 der..seen] han deri er ey seen G1-2J1125 Nu.. Mand] Vj skulle denne mand I J Nu] Og R Krigen ogsaa] krigs bedriffter R ogsaa] noget M 26 vel] snart H vel fylt] opfyldt G3M O2P R fylt] fuld E2-4F gandske] gammel J 27 der1] naar P der i greb] i den greb L * Var] brast I N 28 dog] Thi B rinder] kommer I J 29-32] ÷ H 30 stort tal folch] Antall stor G2-3

38. 31 laa der kun] da laae der J 32 er] sees I 33-36] ÷ J434 saadan] samme C kree] dyr H 35 Som] Thi K2-5L M P i fordum..Mend] Ulysses Mænd har fordum saa omvendt O1-3 * 36 fæ] dyr K2-5 * 38 være] blifue L N sidde I J 40 Svend] snild G2-3H hos] paa K2-5 * 41 Scabelon saa stode (som Stod M) E4K2-5L M N O1,4 Master høyt op-stode A-D E1-3F-J K1O2-3P R 42 huss] fad K2-443 Da] Der G2-3K2-5R 45 om-fløy dem tyk] og damp stod op N O1 * dem] der G2-3I J K2-5O2-3 * tobak og] tobakke G1,3 47-80] ÷ C2 47 Ach] Ja R Og G2-3H-P som ..stod] som ud fra Tappen stod E4L M N O1,4P skibne] Skibet C1D3 F-Ja K O2-4 skyen Jb * 48 Og .. blod] Hvis farfve var at see, saa rød som 454 vindrueblod I L M N O1-3 Huis farve var at see, som udaf Vindru blod O4 Hvis farve var at see saa rød, (som røden P) vindrue blod E4P * saa .. blod] som rød Vindrue blood K ret som Vindrue Blod E3F1 * 49-52 ÷ G2-3I J 50 tal] stand K2-5L tal indskrefven] tallet skreven E3F2 51 stytte] holde K2-5 * 52 lak] lek K L2O1,3,4R lav D1-3E F2G2-3P lag N * 53 dygtig] deilig O2-354 nedre] nere B C1D-G I-L N O2-4 * 55 i] en M 56 kalcket] blakket G2-3 * af] og C1D3-4E F G2-3H I J3K2-5L M N O1,4R 57 vor] min I K5O4R du H nu] at G J3,5-8 af Jb ad J1,2,4 thj R du M 58 faaet sin] faaet en G2-3H O2R faaet A2C1D E F G1 I-N O1,359 baande] bøde K * tæt] ret D net C1E1-3F 62 anden støf] ringe stand R støf] Stand E4K2-5L-N O4P R * 63 grober knold] grov Compan K2-5O3 knold] Karl L M P * 64 skiold-bar] stridbar C1D1,2,4 skioldet N O1 *

39. 66 plompe] Snæfre L pine] kline I J næt] saa K L O4P ret A2Jb ned M 68 At] Og G-J K5 Saa R 69 Ach ney] Men(s) ach C1D E K2-3,5 O2-4 Men(s) af F Mens Og L M P * titler] Titel E4K5L N O1P Piller D E1-3F ludring G2-3 hutler K1 slig..hafve] Tituler vil Charger (Charge J3,5) med sig have I J slig Titeler vil denne Nar og have O1-3 * 72 saa..tal] dem saa Tiltal K2-573 Maa..bryde] maae det ej hiertet bryde G H J 74 tapper] kiæcker G-J K1L-P kiækken K4-5 Modig K2-3 76 ofver-fuse] overhutle J 77 Jo vel hvi] vel hvorfor N O178 At] For Jb K2-5O1-3 79 kun] nu E4F 80 friere] meere fri G2-3 frilig da E frielig D1-2,4K4 frihed selv R friere kand stiele] friheden kand sælge L M N stiele] stræbe K1,4-5