Worm, Jacob 7. Studiosus Lamentans

7. Studiosus Lamentans

Signaturfortegnelse:

455
A1 Thott 742,2° p. 14v
A2 Add. 258a,4° p. 62
A3 Oslo U. B. 260,4° p. 3
B1 Nks. 355,2°, III p. 82
B2 Add. 113,8° p. 1
B3 Coll. 516,4° p. 1
B4 Nks. 1670,2° p. 36
B5 Wolff (1812), I p. 271
C1 Nks. 819b,4° p. 256
C2 Thott 1527,4° p. 74
C3 Nks. 818b,4° p. 1
D Ulld. 447,4° p. 1
E1 Berg. Mu. 397,4° p. 46
E2 Oslo U. B. 295,4° p. 45
E3 Stockh. Vn 88 p. 18r
F1 Nid. 69,8° p. 236
F2 Thott 1975,4° p. 2
F3 Upps. Ur: V 275 p. 76
G1 Oslo U. B. 624,4° p. 3
G2 Nordin 1170 p. 13
G3 Nks. 819c,4° p. 145
H RiA. (II) p. 7
I Add. 249,4° p. 81
J1 Nks. 405,2° p. 420
J2 Oslo U. B. 611,4° p. 361
J3 Nks. 999,8° p. 7
J4 Nks. 829,4° p. 2r
J5 Ulld. 528,4° p. 5
J6 Århus 331,4° p. 1
J7 Hertel, II p. 1
K1 Gks. 2404,4° p. 186
K2 Oslo RiA. 54,2° p. 61

la

L1 Coll. 538,4°,I p. 122
L2 Add. 248,4° p. 200
L3 Oslo U. B. 215,2° p. 88
L4 Nks. 4493,4° p. 216
M RiA. (I) p. 39
N1 Add. 483,4° p. 18
N2 Kall 395,4° p. 66
O K. Brahe E II, 3 p. 1
P Ulld. 526,4° p. 32
R Oslo U. B. 27,8° p. 93r
S Berg. Mu. 84,8° p. 87
T1 Add. 160,2° p. 1
T2 Add. 484,4° p. 5
T3 Borreby B IX p. 9
T4 Gks. 2403,4° p. 59
T5 Coll. 516,4° (hæfte) p. 1
T6 Nid. 549,8° p. 1
T7 Rothe3, I p. 85
U1 Thott 1528,4° p. 72
U2 Nid. 309,4° p. 177

40. Tekstgrundlag: Thott 742,2°, p. 14v ff. - Overskriften indsat efter F22-16 det .. 00000] ÷ J2S T6 2 det er] ÷ A F3H 2-3 det .. graad] ÷ B C D E P 3 Studenternis] Studenter F3G2-3K-O R T1-5,7U Studenters G1 J1,3-74-5 formedelst .. Mislingelse] ÷ A B1-4C D E 4-8 formedelst .. væmodeligen] ÷ C D E 6-16 Under .. 00000] ÷ T76-7 Under .. etc.] ÷ C D E J1,3-7K-N 8-16 Med .. 00000] ÷ A3P 8 Med .. væmodeligen] ÷ F3I K L M Med .. udøst] ÷ A1-2C D E N ud-øst] udsat K-M O 8-9 udøst af] ab (÷ D) Auctore C D E 10 Theodoro] ÷ C D E Philothei] Theophili K1L M N 13-16 ex .. 00000] ÷ C 14-16 Anno .. 00000] ÷ M et .. 00000] ÷ N acerbé .. 00000] ÷ K1L 15-16 Petri. 00000] ÷ K216 00000] 000000 B1F3U 100000 A1J1,3-7 ÷ A2B2-4F2G1I K2O R T1-5 under Dend (÷ K L N2) Melodie: Vender om med Poenitentze J1,3-7K L N2 Compositus Melod. Vender om med Poenitentze etc. D - Digtet: Strofe 1 og 2 ombyttet C 11 din] en A2D F G2-3H J K1 L-R T1-5U214 varagtig] vanvittig A2-3 B C E G I M T U1 Samvittig F J1 K L N1O-T U2 saa veldig J2-7 * 21 Lesspend'] Læspe G H 26 Sorg .. krencke] sorrig, som Hiertet krencke M mit Sind monn'] mig monne H

41. 3 AURORA] B1-3E3F2-3G1H I J2-7L3M R T ÷ i øvrige mss. 34 dig er liig] B F2-3G1-2H I J K1L M O-U er dig lig F1G3N1 kalder (kalds af C3) 456 dig C nevner dig D E ligner dig A1* 35 Barnebog] Børne-Bog C D F1,3I J1,3-7K1L N P R S U1 Bønne-Bog F2K2M O * 4 og 5 ombyttet A2-342 et modig] væmodig(t) B modig] mødig F2-3K1 * 43 mig har] har mig G1,3 45 vell] nu A2-3B 46 Og igien mit Hierte quæge] B F2-3G H J-U Og mit Hierte vederquege A C D E F1I 55 bog] Pen J O T6 nu hade] forlade B 56 forlade] nu hade B 64 i] blandt C D E U1 Lerdes] lærde B C2F3J5-7 P T * 65 trenger] tvinger B U1 * 66 omhenger] omringer B

42. 7] ÷ B4 73 Jo .. nogen] ingen ven i nogen I Venner nogen] B1-3F G H J-T U2 ven i nogen A2-3U1 Venn, ey nogen A1C D E 74 Huer .. fra] Huer patron mig sig slaar fra I Huer .. sig] Hver sig nu mig C D E Hver mig Nu Sig J2-7 * mand] fra A3B1-3F2G3H L1-2,4M N R S T for L3 * 75 mig Gunst og samme] mig een Gnist af dend (din B2-3G1P T6U1) B1-3F1-2G1-2H P R T6U mig een Gunst af din T1-5,7 en Gunst mig af den N * samme glæde] himmelglæde I 8 DONATUS] B1-3E3F2-3G1H I J2-7L3M O R T1-2,4-7U183 kom] som B1,2,4K1L1-3M O R S * med] en K1L1-3M * 86 vell] snart C D E J U1* 9 DECLINATIONES] B H U1 DECLINATIO F3I J5,7L4R DECLIN. NOM. E3T1,2,4,5,7 NOMINUM DECLINATIONES T6 De 5 Declinationer G1 DECLINATUS J2-4 DECLINAT. M ÷ i øvrige mss. 104 Huer .. maddens] Efter Madens (Modens N2) søde C E N effter maddens] Madens (Modens T7) søde T Naadens søde B maddens] Naadens B F2G3U2 Middags I * 105 PRONOMEN] ÷ A2-3C D F1-2G2-3J1,3-6K L M N O S T3U1 os] A2B C D E F1G1-2H J K2R T de I L3N2P U Vi N1 og A1,3F2-3 G3K1L1-3M O * 106 modgang] Mod-Bør B-F G2H K2L1-3 N P-T *

43. 11 AMO] ÷ A3 C D E1-2 F1-2 G2-3 K L1-3 N O P S T3U212 MONEO] ÷ A3C D E1-2F1-2G2-3K L1-3N P S T3U213-28] ÷ J213 LEGO] ÷ A3C D E1-2F1-2G2-3K L1-3N P S T3U2134 i] paa C D E F G1,3H J1 K L N O P R S U1 * 136 Stoltheds] Skalkheds B1-4 * 14 AUDIO] ÷ A3C D E1-2F1-2G2-3K L1-3N P S T3U2141 Læregierig] lærevillig B1-4 G1T * 145 Frugten] Frugter A3B1,4C E G2 K1 L M N1 O R U beesken] Beeskheds B1-4 besker N P beeske A3G1J1O S T4-5 Malurt L Mallurts K1 Menss..Grøde] Mens hun Smagett besk som sløde F1

44. 154 er] A2-U2 Jeg A1 Hielp, Gunst, og] Gunst og Hielp B1-4U1 Gunst, og] och gunst F1,3G2-3H I J1,3-7K1L N P R S U2 ald gunst C D E * 156 mumler] C D F2-3G H J3-6K2U2 svarer A2-3L4N1S T U2 murrer F1 * Drengen mumler] Mumler drengen B2-4 Hand mig svarer T1 Drengen raaber A1E I J7K1L1-3R * 16 GRAMMATICA. RHETORICA] ÷ A3C E1-2F1-2G2-3K L1-3N P S T3U2161 Klogskab] Kundskab B1-3 Kloghed I J1,3-7 Konst og C D E * 163 vanvittig] samvittig B1-4F K-O R S U2 * 164 ynd] ynsck F * ynd og] yndig B3L M * 165 dog] nu N1T 166 titt] vil C L1-3M * snøres] smøris B2,4 G2 H J3-7 O R U2 * 17 POESIS] 457 ÷ A2C D E1-2F1-2G2-3K L1-3N O P S T3U3174 Herre] Hierte T 183 sig] ieg D G2K1L1-3M 184 Naade] B1-4F2-3G3H I J1,3-7K L1-3S T U1 mode F1L4 modig N modgangs C D E G2 Norden A1O R U2*

45. 19 PHYSICA tilf. i marg.: A2B1-4D E3G1-2H I J1,3-7L4M O R T1,2,4,6,7U120 PHYSICA] ÷ A2-3B1-4C D E F1-2G H I J1,3-7K-U 201 Luft, Vand] A2-3B4F G I J3-7K-R T U2 Vand, Luft B1-3H J1S luften C D E lufft, Vind U1 Vand] ÷ A1 og] ÷ A2-3B1-4 E J3-7 L4 M T1-5,7U2204 Føde] B1-4C1-2D E F2-3G H I J1,3-7K-U fødis F1 leve C3 tynde A2-3 Synde A1206 der'mod] derfor B1-4 staar for T derimod A3 F G H J1,3-7 K L2-4M N O P R S U2 opskreven] A2B1-4D I T U1 skreven A3F G H J1,3-7 K L2-4M-S U2 er skreven A1C1-2E * 21 MUSICA] ÷ A2-3C E1-2 F1-2G2-3H K L1-3N O P R T3,5,6U2 211 Mens] Min B1-4F G1H K L N P S U122 CHYMIA] ÷ A3C D E1-2F1-2G2-3H K L1-3 N1-2P S T3U2221 Stie] stige F1J1K S 223 vend'] A2B1-4C1-2D E F2 G I J1,3-7K L N-S U vende A1,3C3F1,3H M T og] ÷ A3C3H M T1-3,6-7 225 Ærens] A2-3B4C D F1-2G H J1,3-7K-U Æres A1B1-3E2F3 *

46. 23 ARITHMETICA] ÷ A3C E1-2F1-2G2-3K L1-3N S T3U2 233 forvender] omvender B1C D E H I L4N P T6U2* 236 Og ey] Eller B1-4C-H K-U 24 GEOMETRIA] ÷ A2-3C D E1-2F1-2G H K L1-3N-S T3U2243 Pund] Pung D F3K L M R S * 244 Thi den] A2-3 K L1-3 M Dyden B1-4E-I J1,3-7L4O R U Dyder D N P S T Tiden A1246 nøgen] nødig U naadig F2 modig B1-4F1,3G H I J1,3-6K L3-4M N P R S T mødig J7 L1-2 væmodig O 25 og 26 ombyttet i A 25 ETHICA] ÷ A2C E1-2F1-2 G2-3 K L1-3N-R T3U2251 Dyde] B1-4C-I J1,3-7T U1 Dydens K-S Dyders A U2 en] A2-3B4C3G2J1,3-7K-O R S T1-3,6-7 et B1-3C1-2D E F G1,3 H I T4-5 min P ny A1254 tog paa] tager K-M * dyden] Dyder A2-3B1-4 I P S T4255 Sophisters] Sophistens C D F1,3J1,3-7R * 256 paatencker] optænker A3I J1,3-7U1262 Dyders] Dydens A3B1C1F1-2H J1,6-7K2L-S U2 Tælle] talle F1,3G2-3I K L2-4M N2O P R S U1 * 264 Med] J F3I J1,3-7K L N-R * 265 Heste tuur] C E I O R Hestens tuur F S Hesters thuur H Hestens P Lasters thuer (tours B1) B1-4G3J1,3,6-7K L3-4N Laster Thur J4L1-2 lasters lok T Heste, Hund A2-3 Hestehaar A1 * 266 Dyders] B1-4 C D E F G1-2H I J1,3-6K1L-P S T U 27 og 28 ombyttet C D E

47. 27 THEOLOGIA] B1-4E3F3I J1,3-7L4M O R T1-2,4-7U1 ÷ A C D E1-2F1-2G H K L1-3N P S T3U2272 Op] Og A3J4K N 282 at] ald K L M N2 R Folck] flok C E M 283 slett monne] end ville C D E slett monne vende] slet monn' henvende B1-4F1G2H K L N O R T1-5,7U mon slet henvende F2-3G1-3P T vil slet henvende S 285 dog veckes] opvæckis A2H J1,3-7L M N P S T6-7286 lar] A2 I J3-7K L N2P S U2 ey slett] dog ey C E forsveckes] forskrekkes A3J1K L1-3M forsmæctis F1I 30 marginalnote: Confer Helvaderi Calendariographiam Sacram. Lit.

458

Impressionis A 1 ÷ A 2 - U rækkefølge: 32 - 31 - 30 - 33 L N 30 3 skall] vil D G 1 K L 1-3 M N 1

48. 311 Tasker] Taske A2-3 B1-4 C D E F1-2 G3H I J S T U2315 udvellis] at velles A2 C D E F1,3K L M N1O-T her vællis N2316 bør] maa G2-3 J T4-5U2rækkefølge: 31 - 33 - 32 - 34 G3 32] ÷ T6-7322 de] dend C D E J1M T1-5 taarers] Taare B1-4C D E L1-3M R T1-5 taaris F1,3 J1,5K N1O U1 * 334 hand] mand B D G1J1U2 snart] A2-3B1-4C-P S U1 fuld A1R T U2335 og] A2-3B-E F1-2G1,3H-U aff A1F3G2 341 Nøglen] A2-3B1-4C D E G1J6-7K L M N S T nøgle F3G2-3H I M P U Nøgler A1F1-2J1-5O R 342 -55] ÷ S 342 Henges] Henger A2-3B1-3C E G1J1 L-O T hos] ved A2-3B1-4C D E G1,3H I J L3N O T U1 et] en A2-3B1-4 C D E F1G J2-3L-P T U1 Tøse] tøses A2-3D E G2J L M N P U1 taskes C1,3T Taske C2 * 344 Bindes offte] Bunden findes J Belte bindes C F1-2 G H I K T U2 Belte(t)-henges B1-4 Ofte bindes E paa] ved A2-3B4F3I 346 Kand..Provster] Giør nu (Giører R) Præster, Provster C D E O R Provster] Præster A2B1-4F G J K U

49. 35 og 36 ombyttet B4351 green] Grev A3 B2,4 G2 I J T1 grefuen P U2 352 May] ind T 353 lenger] lenge A2-3D E F3G2-3I J1K2M T U1 bide] lide A2-3B1-4C-F G2J K L N O P T U2356 Lyckens] silkke C E 36] ÷ A3 362 Sæt kun Maj-Green] B1-4 C-G I-P T U Sett Maygreene A1 * 363 strax] snart C D K-N T 365 Store] større J1R Storis F1G1-2 deris F3K-P * 372 ey da] da ey F2-3G-N nu ej B1-4T U1 ikke C D E * 373 kneise] A2-U keysse A1374 Høyt] A2-U Høy A1 Trin] B1-4 F G H J K M O P T U hiul L N boe C E Bøer D Taarn A I R 381 Asen] B1-4C D E F2-3G H K-N P R U2 af en O dog en A2-3F1I J T U1 og en A1382 slig] sin C3L4N P T *

50. 392 som eget] saa som itt F P ret som et J7L M N * 394 Rett] Alt B4T Tæt A3K-N P Nest B1-3E * 395 da] dog J1L4N O P T 396 de] den B1,3,4C D E F2-3G2-3 I K L4N R 40-55] ÷ R 401 opponere] præsidere T 402 anslage] anslaae en A2D G1-2H-M anslaae min N P opslaa en B1-4C E T antage A3403 mod] med C E3L1-3M O T3 respondere] Opponere T * 404 Hoffmand] Hofmænd B1-4E3G2-3K T6-7 Hver mand F1L1-3M * her] nu C E O * 406 Svoger'] Svoger A2B1-4 D E H J1,7M N T1-3,5,7U1 Svogre A3C F G2-3J3-4T4 * 413 med] mand C D E G1 H L4 M N2 O P Ære] æren C D E H T 414 ja] B2-4C-I L4N T U1 jo B1 J K L1-3O nu A1-2 * 416 Den] C E1-2 Dem A2-3B1-4D G2K N1U1 * 421 du] dog B F2-3G2-3I J T U1 da G1L4N O nu C D E og] 0 F3I J L4N T P a(c)h B * 426 vild'] vil A3 B D E F3 G2 H I J K1 L N2 T2,3,6,7U *

51. 435 Vend] See F3I-P da] dog L M N dig A2-3 C D E ned] B4F1-2 G H T med A1-3B1-3C D E F3 I-P U dit] et A2-3B1-4C-P U2444 kaste] Støde C D E 445 og] A3 B1-4 C1-2 D E F1,3 G2-3 H J2-7 N O T U som F2 G1I J1 K L M og som A1-2 * 45-47] ÷ T6-7 45 og 46 ombyttet E 452 at] 459 saa J K N O 452 hun] han A3B1-4H L1,4N2 den M N1P U2453 Buur] Been B1-4E F1I M T1-5U1 fier J2-7 Feir J1 * 453 hastig] snarlig I 454 Hun] han A3H L4P 455 Hun] han A3B1-4D H L4P 46 og 47 ombyttet B4462 Hun] Han A3L4464 Hun] Han A3L4 Hun strax] Dend jo C D E 465 Krage..mange] Kragen Eg dog Levned mange A3 Kragen Ægg (og U1) har (hun E2U1) levnet mange E U1 Kragen, Svanen levnte mange L-P * 466 Ungerne..fange] Unger mand deraf mon fange A2 Dennem ungerne mon fange K Eg dem (den N2) ungerne mon fange L M N * dem] de A3B1-4F3I Mellem 46 og 47 er indskudt Tillæg I-III H M

52. 47] ÷ T6472 Ligger] Leeger D E F2G3 Legte C med] paa C D E F1-2 sit] det C1-2E dit C3473 Hand] du C D E 474 Hand] Du C D E Leeg og Klerk] A2-U og Leeg sterck A1476 forvendet] omvendet J T1-5U1 Mellem 47 og 48 er indsat Tillæg I-III F1,3G I J K T1-5U 481 Du] det L U2483 Kieble] Knæble A2B1,3C D E F1I L M N Reble T Rible B4 * 484 giorde] giord B1-4F2G H K L2T1-2,4-7 giør L1T3 flux] hastig B1-4 F G H K L1-3 O P T U strax A2-3 J2-3 snart I L3 N 486 døds den] A2C1,3 D E F1G2-3H J U1 Død, den A3B1-4C2F2T Dødis A1K L M N2O * snare] haarde C D E J svare G2M O T U2 snære A3 * 492 udsiunge] udsige B1-4C D E F3 J L M N O T1-2,4-7U2 * 493 høytt] fast C D E foruden] for liden C D dog maatte E 494 Hand] ham B4T Stock] op B4T 495 dog] hand A2-3B1-4G1,3I J P T 501 Griff] A2-3 B1-3,5 C E G1,3 H I K-N T U1 Grib øvrige mss. Fielde] Felde A2B4D F1K M O 503 modbør] Modgang A2 C D E J * skall] kand C D E J 504 Bort] Ved B G2T Med G1 Ulyckes] Ulykkens A2-3 B C1 E1,3 F3 G1 I J1,5,7 K1L M N P T1-2,4-6U2

53. 51 og 52 ombyttet F2514 Skaar] glar C D E N1515 Demas] A3 C-G I J1,7K-P T6 Dema A1-2B H J2-6T1-5,7U 52] ÷ A3mangler i D, men anbragt sidst og betegnet som 61 523 Skiøller] skole B2T Schaver F1 * 524 mad] Mod B2C T7 Mand E1,3 mad er] Moder B4T6 * Smaus] Snaus A2B1-4C D E G1H I J1K2 M O P T U1-2525 For] Ved G3J2-7 itt] en B1-4 C E U1 small ruin] Smiderum F1 Smieruin L1-2 Semerium L3 small] smiil D F2G-K L4M N * Skryder] skyder F3 I L1M N2Mellem 52 og 53 indsat: Tillæg I-III A3F2L N Tillæg I-III + IV + VI B2-3534 Pligtig] Flittig B4 H M T U1 Flygtig J2-7L1 * 534 Buk] A2-3B1-4F1-2G H I J K1L4N2 O P T1-3,6-7U Suck A1C D E F3K2L1-3M N1T4-5Mellem 53 og 54 indskudt Tillæg IV-VI K 541 Vinge] Vinger B4 F3 G3 H L N T4-5542 Hielm] Hielp A3B1-4C-I K-P T U Skiul J Hielm A1-2 Skuur] Buur F1 Cuur B1,3F2-3G1-2H K-P U1 Skuur A B4C D I J T * 544 Mast] Vold C K Skiold L4N nagl F1

54. 553 Du] Dem A3T Hoffte] Koffte B1-4F-J N1O U1 Hoffte A C E K L M N2T U2 - Efterskrift: af Theodore Philothei Aletophilo Theologiæ 460 Jsraeliticæ et Apostolicæ Studioso in Civitate Bochim evirati et acerbè lacerati Petri A3

Tillæg I.

Tekstgrundlag: Oslo U.B. 260,4°. NB Om disse strofers forskellige placering i konteksten, se kommentaren.

11 Torden straalen] B2-3 D F1-2 G J2-5 K L U Torden Straale I J1 Torden-Straaler A3F3T1-5 * 12 Pegte] Tænckte B2-3 * Forræderen] forældrene L1-3N1T115 i] af G3I J 16 Og] Dog B2-3D G2K1 kun] kand L1-4N hand B2-3G1 hun D G2 kund K2 satte] sette H K2L N lidt] D F1-2 G3 H-N U til A3 B2-3 F3 G1-2T1-5 * 114 Dievlens egen] Diævelens lif B2-3 D F1-2G-N U 1112 Riger] Rige B2-3J1K2U Rigett F1-2M * 1115 Orme] Rafne L N Rafne/Orme/Krager F21116 Guds] hans B2-3T5

Tillæg II.

Tekstgrundlag: Ulld. 447,4°, p. 18-19. Rækkefølge: V IV VI K V] ÷ B2-3 VI1 tiene] være K VI6 Steen] stav B3

Tillæg III.

Tekstgrundlag: Thott 1528,4°, mellem strofe 41 og 42.