Worm, Jacob 9. Sibyllæ Spaadom om Nordens Antichrist

9. Sibyllæ Spaadom om Nordens Antichrist

Signaturfortegnelse:

A Rostg. 237,4° p. 69r
B1 Add. 113,8° p. 86
B2 Nks 355,2°, III p. 109
B3 Coll. 536,4° p. 55
B4 Coll. 516,4°
(v. 1-112)
p. 108
C Nord. 1170 p. 20
D1 Gks. 2404,4° p. 1
D2 Oslo RiA. 54,2° p. 46
E Berg. Mu. 84,8° p. 38
F Nid. 308,4° p. 26r
G1 Coll. 538,4°, I p. 174
G2 Add. 167,2°
(v. 101 ff.)
p. 825
H1 Kall 395,4° p. 270
H2 Add. 483,4° p. 59
H3 Coll. 516,4°
(v. 113 ff.)
p. 108
I Gks. 2526,4° p. 277
J1 Gks. 2403,4° p. 105
J2 Add. 160,2° p. 51
J3 Add. 484,4° p. 119
J4 Rothe3, I p. 93
J5 Nid. 549,8° p. 13
J6 Oslo U. B. 260,4°
(v. 1-136)
p. 81
K K. Brahe E II, 4 p. 1
L1 Thott 742,2° p. 9v
L2 Nks. 819c,4° p. 123
L3 Add. 249,4° p. 196
L4 Oslo U. B. 260,4°
(137 ff.)
p. 81
M1 Oslo U. B. 215,2° p. 6
M2 Add. 248,4° p. 99
M3 Nks. 4493,4° p. 106
N1 Nks. 405,2° p. 175
N2 Nks. 999,8° p. 35
N3 Nks. 829,4° p. 10v
N4 Oslo U. B. 611,4° p. 196
N5 Ulld. 528,4° p. 45
N6 Århus 331,4° p. 36
N7 Hertel, II p. 33
O1 Add. 167,2° (1-100) p. 825
O2 Oslo U. B. 624,4° p. 46
P1 Add. 190b,4° p. 14
P2 Thott 1975,4° p. 140
R Thott 1528,4° p. 140
S Nks. 568B,2° p. 138v
T1 Nks. 2817,4° p. 78
T2 RiA. (II) p. 40

Ua

U1 Add. 247,4° p. 216r
U2 Berg. Mu. 397,4° p. 1
U3 Oslo U. B. 295,4° p. 1
U4 Stockh.Vn 88 p. 2r
U5 Ulld. 447,4° p. 180

Ub

U6 Nks. 819b,4° p. 238
U7 Thott 1527,4° p. 74
U8 Nks. 818b,4° p. 83
V RiA. (I) p. 68

464

58. Tekstgrundlag: Rostg. 237,4°, p. 69r ff. - Overskrift: SIBYLLÆ] Satire Over Griffenfeld. Af Jacob Worm. Sybilla H2 (Satire over Griffenfeldt) Sybillæ B4 No. 3 Jmod Griffenfelds Simonie Sibyllæ F Continuation af Jacob Worms Satyriske Skrifter Nr. 8. Sibyllæ J5 Jac: Worms 4 schrifft kaldis Sibyllæ P1 Om Griffenfelds Bestilling og fald, af Mester Jacob Worm, Schrefuen A° 1676 kaldet Dend Nordiske Antichrist T1 1-27] ÷ T1 2 om] B-U ÷ A 4-27] ÷ J2P 6 Antichrist] Antichristus J1-4L1-2M Antichristen D1E G1H J6O1 Antichristi B2C F I K L3Ua,6-8 * udj] i B3-4F H1-2 I J6L1-2T3N O2S Østen] Øster B4F K L1-2M N1 Vesten] Vester B4F L1-2M N1 7-8] ÷ N4,7 R U 7-10] ÷ S 11-13] ÷ U6-8 13 udj] i J2,3,4,6L1-3M1,3N O2 * Podolien] Polonien L1-3 M * 14 i] udi G1H1-2O1 med L1-3M 15 Kamieck] Caminisch Podolschi Ua Caminick Podolski Anno 1423. Offereret og Præsenteret af een Franciscaner Munk til en Vojvode J Pollen U6-8 Caminiech Podorschi A° 1423 U5 Kaminieck B2 F J5 L1,3 O2 V * 16 mens] men nu G1H1-2O ført] B1,2,4 D F H I J1-4K N1O2 S T2 V først A B3 C E G M O1 R * mens ført] Siden U og nu N2-7 * 17 Danske Riim] Dansk H1-2N2-7 ofuersat] udsat G1H1-2 * 18 bekaasted] befordret F I J5Ub 19-23] ÷ R 20-22] ÷ J4 20 Jens Nørnissøn] Niels Søffrenssøn Nørnissøn L1-2M1 Niels Sørensen Nør-Nissum L3 * Nørnissøn] Nornissøn D2J2-3M2-3 * 21 i] udi B4E H2K O1U6,8 23 Martzan] Madsen (Madsøn) C H1-2J1-4,6L3N1,2,5,6,7U1,5,6,8 Madtzen (Madtzøn) B3-4F G1L1-2M N3,4U2-4,7 24-26] ÷ K L1-3M S 26 Sigillis] Sigillis. j.w. Exscripsi Hafn. dj. 26. April 1676 I - Direkte i forlængelse af denne overskrift: Post Scriptum Trag. NB og Dette er Complet den Siste edition 1676 in Martio K - Digtet: 1 mit] hans U 2 Weder] Højviis N O P * Lærere] Lærerne D1E F K M 4 Skriftkloge] B-F H-V Christ-Kloge A G1 Kun flittig høre] vil ickun høre L1-3M kun flittig hørde B høre] hører E F J1-5K O2 hørte C D R 5 Luther] at ieg N O * 6 fordum..derfor] og mand mig i skolen derfor I J at (maaske) mig mange derfor K O1P at maaske mig derfor mange S fordum at] og maaske L1-3M N O2 qvister] hvister O P

59. 7 Feder-] ferl' og I J * Feder-riis] Spee og Spot O P 8 Som.. aabenbar] Hvis Titul Jeg nu her antegner aabenbar L fremwisser] fremstiller N O P 9 Westen] Vester F G1N O P Østen] Øster F N O P 10 røsten] Røster N O P 11 hen] her B4 G1H1-2 Hen..Poel] udi den Norderst Poel O P 14 Østerland] Østen ham N2-7O P * 17 Træcke] trædske G1J5-6 L1-3M N O1T U 18 Pafuen] Pave G1N O P U6-819 Pafue] Pavens E R * Tørchens] Tyrke J2-6L1-3M N O* 20 moer] Mod B C L3V * 21 den] en I N O1U6 Liden] anden N O store E F 23 det] B-V den A lidet] B4 C F H1-2 J O-V lille B1 3D E G1L1-3M N ÷ I liden A 24 hannem er Nedstøt] ham er nederstøt N O P 25 Safft] B-R U V salt A * som Guderne] Gudinderne O P 26 Hand] ham F K L1N2-7U4 som L3M N127 schichet] 465 skienket F N O P T 28 ja som] saasom L1-2M U529 Det] B C D1E G1 H1-2I J K L1-3M N O P2 R S T Ua,6-8 Den A D2U5 * 30] ÷ N4,7 ald] her U kand S udtapper] indtapper B3N1-6O P * 32 er] var B4H2J K Fyrstens] Fyrsters F I O1 R P T U6-8 Kongens K L1-3M N V * mellem 32 og 33 indskudt vers 85-136 H233 fløt op] opflyt B3 I N O P ærens] Løckens B 35 Reedtzede] Redsede H1-2L3 ritzede D2E J6L1-2P Ridsede M R T2 banede B3S Ua * 36 sig] ham B1,4D H1-2L3O P R U4-7V * 37-40] ÷ L1-2 38 silche] sine G1H L3S Ua,8V *

60. 43 megen] nogen B1,4F L1,2M N S * kund'] kand B2-3C R U4 44 Ved] Med N O2P U * huer Mands] Folkets N O P yndist] gunst at L1-2M * 45-52] ÷ J4-545 sine] over L1-3M N 46 huer] som U og O P Hun R T hendis] Deres J5Ua hunger] unger V 47 Den] Een L1-3M O2P S det fortrød] Schultet sig J2,3,6K L1-3M N O2P S T 48 med..haand] med haand, med mund I J1-3,6U6-849] ÷ T 50 tachet..noch] høflig takked da N O * noch] da N O P S end] Ham F O2 * 53 tag og] hver Mands N O P 54 blæser] blæste M T * dem] dend K L3T U5,6,8 55 Wed Løchen] ulycklig L1-2M stødis] styrtes E G1H1-2I J K O P R S U1-5 * 56 Kiæde] Klodde L1-3M N * Leed] sted L1-3M R 57 Charge] Chargen B4J N O2P2S U6-8 * 58 tillagde] tiltagde B C D1E F G1H1-2J L1-3N O S T Ua V * 59 hen lagt] lagt hen E G1H1-2U 61 Norden] Nordens B2 D H2J2-6L3 N1 O1 R T V * 62 ferdig] snedig L1-3M R S T2 stadig N O2P * 64] ÷ I Som .. naae] Hvorved hand Riigdom nok, ia (og J4-5) Canclers Navn mon naa J Som Salomons j haab der ved sin Lyche Naae H2 Som Salomon, dog vill Gud ham ey at schuld (schule P2) naa P Som Salomon, dog vil Gud skal hand det ej naa > a.h.: Hvor ved hand rigdom nock, og Cantzlers nafn mon naa O2 Salomon] Absalon N5 dog..naae] vil Gud, skal hand det icke naae O1 guds..naae] Gud, skal hand det ej naae N at Gud skal eene naae F i Guds haand skulle staae Ua haand] Aand G1R S V at] B C D E G1H1K P R S T Ub V ey A * at skulle] skal eene F L1-3M naae] staae M Ua aae B D E K S U5V 65 træd'r] trin H2L1-3M O2 himmei] B C D2 E G1 H1-2 J K L1-3M N O P S T2Ua V Himmels A D1R T1 * 69 Oppaa] Og paa G1H2L1-2P2S T U4* 72 schal] vil L1-2M 73 burd' at] burde B-F G1H1-2I J K O1R S T Ua V maatte L1N1-3,5,6 O2 P * 74 guld] Guds D H2O2P * kierlighed] gierrighed B2F R

61. 75 Krug] Kroe B4E J2-5K N O P Ub kiøb G1H1-2J6L3 * Sal] B D E F G1H1-2I J K L1-3N-T U V fal A C M 77 opblincher] opblinchet O2P S 80 en] ret I J 81 bør at] burde B-F G1H1-2 I-K L1-3 M1N-S T2U V burde at M2-3T182 schal] maa N O P 83 sig] sit G1 L1-385 guds kierchis] du Kirchens B4H1-2L3N O P du Kircke M Ub du] og J2-6K N O1R U6,887 dit] B1,2,4H1I J2-6L1-2O1S U6-8V sit F J1M det A B3C D G1H2N O2P T U1-5mellem 88 og 89 står 97-100 N4 466 91 hand] B-V ham A 91 Mogols] B C D I J K L1-3M T Ua Magogs E F G1H2N O P2Ub V Magos A * 93-96] ÷ J4-593 Konge] Kongen L1-2M 96 støttes] stytter D1H1-2L1-2T2 * 99 ret..afgud] som till den Aff Gud L1-3M O2P2100 teckelig] tæckis og D H2R S V 102 De andre] En anden D1F K L1-3M N O2P R S høyt] langt N5-7O2P 103 Priis og] Brev med G Priis og loff og roos] med søde Rim og Roess K L1-3N1,4-7 Med søde Roes og Riim N2-3 Med søde Riim og Vers M S Med søde Vers og roes O2P Med Lov, med Priis, og Roes J4 104 naadens] naadig B-D 105 Hin] B1-3C D F G2K L1-2M N O2T U V De E I J Hver A B4H L3R S * 106 Fafnen] Favne B C D2E I J K M N7O2P * mand om] om ham J2-5N ham om B4D1I L1-3M 107 vist] fast E I S faar..saadan] Selv faaer aldrig saadan J2-5N selv nep' (nep selv M2-3) fanger saadan D1M nepp' vell fanger saadan L1-2108 paa legge] tillegger J2-5N ved] med I P paa J2-6N U6-8

62. 109-184] ÷ J4-5109 to Rigers] de Rigens F R io Rigens G 111 Nordens] B-G I J1-3,6K L1-3M N O2P-V Verdens H1-2 Naaders A 112 en gang og] og en gang D2E G H1L3O2T V et fandens M et andet L1 * og] vel C J1-3R et B1,2,4I J6M N P U bud] Skud L1-2M1,3N1-3,5-7113 udi] her i H2U 115 Hand] Som L1-2M ved] med D1E M Ua,6-8117 trende] B-H I J1-3,6K L1-3M N2-7O1P-U tvende A N1O2 Søstre] døttre G H L3118 Dyders] Dydens H I J1-3,6L1,3T V 119 Klæckis] klædes E H3N6 fødes M * 120 blomstrer] blomstres B3E I L2M1-2N1-3,5-6O2P S U1-3121 eet ærligt] et stycke L1,3U6-8124 Worde] være B-H J1-3,6N O2P U3-4,6-8V blive L1,3U5125-140] ÷ N7125 soel] Poel G2N17127 spiir] B-V Priss A 130 Kund'] kand J1-3,6R U1,3,4 * betræde] beklæde D L1-3M P2 tiltræde B1 * 132 fra] af B2-3C D2E L1-3P1V 133 De..een] Den anden Søster fik een Rig og J2-5N1-7T U6-8 guldkier] mss. guld kier- A1134 anden] Tredie J2-6N1-7T 136 Vorde] blive D1H1-2J1-3,5L3Ua V 137 Sølff-] selv D1K M -egelen] engelen G1H1K L1-2O2P S T U6-8 * 138 den] dem B1-3D2G J2-3K L P2T1V bifald] behold E R befal Ub 140 tusinde] tusind ind E G2 1000 med C 141 dog] da B1-3C D E F G2H I J2-3L M N O2P R S T Ua,6-8V *

63. 144 og] ved D1L1-2M N5-7P1147 med] ved B C D H1-2I1-3K L1-2M2N O2P1R T Ua,5,7V stundum..til] stundum kand sig ved et knæfald tigge till L1-2M2N stundum kand sig med et knæfal tigge til M1,3 stundum ved et knæfald kand sig tigge til L3148 sligt] det L1-3M1N dend M2-3 tilbedes Baal Vil] tilbedes Baal vist vil U1-3 * 151 der1-2] det B3D F G H I K L1-3M N O2P R S U V Bispedøm] B1-3C D2E F G H2-3J1-3L3-4O2P1U V Biskop(s)døm K L1-2N T2 Bispedom A1H1153 udspreder] udbreeder B1-3C D H3L1,3P1V adspreder N * 154 udbreder] udspreeder B1-3C D H3L1-3P1V 155-158] ÷ Ub 155 de] den 467 H1-2P2157 bidsk] B1-3C-G H1-2I J1-3K N1,4O2P1Ua V bedsk H3L1-3M N2,3,5,6 besche A J5N7P2 * 158 Thi] Til H1L1-3 * den] dem B1-3C D2E F G H3K L1-3N5-7P S T1V mon] lar D P2159 andre ærlig] ærlig fattig L1-3M og] ej B1-3C D E F I L M P1T2U3V 160 sin mund] sig ned B1-3H3162 dierf] drift D1F L3-4M P * 165 mange glaser] mangen et glas J2,3,6K L M N P2R S T manget et glas J1 mange it glas I * 166-169] ÷ D2166 Oppaa] Og paa B3H U1,3,4167-170] ÷ N4168 top] trop E K tap B1,3 troch] tock B1-3C trop E K 169-172] ÷ N5170 Omschiønt] Endskønt L3M 170 Titul (titel)] B-V titus A 172 Vandmænd] Vandmand J1-3L1,3,4M P2R T2Ua Søe Mand H hver Mand G * 174 skruet] B1-2C D2E F G H2-3J1-3K-N O2P R T2U V skuet A B3D1J6S T1 * 176 Kand] tør J1-3R

64. 177 broders] Broder B2D1E H2-3J3L3M N7T2U1,3,4181 Siel] sielf F S 182 de trengte] betrængte G H1-2184] ÷ I 187-190] ÷ P2187 haand] Mand B1-2D1G2H3L1-3M N S Ub 188 muld] Mund J1-5L2R S Sand] Aand J1-5R 189 Nordens] voris J2-4L1-3M N Jordens J1 * Mahuzim] Mahomet O2P1 Mazarin C G1I J1-5K L4N S T Ua,6-8 Mandarin L1-3M Mameluch F * 190 de] hand J1-5L4R Ua det B1-2E G H3I K L1-3M P1S T hart] hand K L1-3 har D H1M N5,7P1R Ua * 196 Den] Dem B1-2H1-2L1N2-7O2 Ham R * Antichristen] Antichrist hand E F L4N7P2197 trenge] tvinge B1-3H3199 Porteneren] Portneren hand H2-3L4U3-4,7 Portneren da J2-4 * Thi..først] Til porteneren et paer Daler kastes først L1-2M N1-5 Til Portneren et par Rixdaler kaster først N6-7 * 200 Og..at] Og een til Kudsken der at L1-3M Een og til Kudsken der at N Og tilmed kudsken en at L4 med] ned I J1-5P2U5 * 203 og] at D H J1-5L M N O2R S Ub men E offre] offer F I P2Ua V * 204-207] ÷ N5204 bench] stoel H2-3L4 og] ved B2-3C D L1N1-4,6-8O2 205 adelig] B-V Redelig P2 Adelige A 206 sig Venter] forventer B1H3207 bringe] bære C L M P2 din] dend B3L M S Ub 208 Mardochæi] B1-2C D2F G H3J1-5K L M N O2P S T U V Mordochæi E Antichristens H2 Madochæi A D1H1*

65. 211 At1] Og D1M I R S til at] B-V at A 213-216 anbragt efter 224 Ub 214 ieg har intet] intet har Jeg E U foræret] begiæret L M 216 spørger] spørges H2-3U4,6-8 * 217 Kiisten] B2C-G H2-3I J1-5L1,3N O2P1R S Ua,6-8V kister B1,3H1L2P2T Kiste A K M 218 ff. rækkefølge: 218-223-224-221-222-219 O2222 høye] høyre B1E G H1,3J2-4N1P U V 223 faar du Vel] de vell faaer L M 224 contant først tæl] at telge har L M * 228 dem] dend C D1E G L M S Ub af] paa E J1-5K L U5,7-8V 230 hafue] skrabe B1-3C D H3N4,7P1231 Kircke-] C D1G H J1-5N P2R S Ua,7 Kircken M Kircher A B1-3D2E F I K L1,3-4O2P1T U5-6,8 Hagel Messe] Mæsse-Hagel G2H1N1,5-7 Mæsse-Hage J2-4N2-4233-236] ÷ 468 J5233-252] ÷ J4233 megen] mangen B1-3N7S T2 mange L3P2 nogen L1-2M * 236 dog det er] Er det ej J2-3L1-3M N det er dog F 237 guld] Gud B2G1L1-2M N1,4-7R U7238 de] det J2-3N1U6-8 icke] aldrig L M 241 der] det D1F I K L M P1R Ua 242 broder] brødre N2-4,6-8U5 der oppaa] du der paa M N2-7P2 derpaa og D der og paa K kun derpaa J1-3,5R Ub V * 243 det] Et H2-3I J5L M N P2R U5 dit E *

66. 245 haand] bref C I K L M * brød] kald L1-3M 246 Ved] med J4K L M N T2* 247 oppaa] och paa K T joe paa J2-3,5L M N 248 Da] Saa G I J1-3L3-4N R Ua 249 høyer] C D1E F G H J1-3,5K L M N O2P-V bøyer B1-3D2 høyre A 249 marg. note: 2. Thess. 2.4. A B G J1-4N O2T2250 guds2] ja T1U 254 Adelsmend] Adels Mand B1-3D E F H1J4L3-4M2-3U6-8256 Suogre] Suoger E G H L4N4,7R * rette] egen L1-2 eget L3 ægte M techt] Vegt L M P2257 Altar] Ære L4N1,5,7O2P2259 At] Og B3D Ua 261 moxsen] noget G H 262 burde] maatte B1-3C D2 burd' at I troche] trycke B-V 263 rod] B1-3C D2E F G2H I J1-3,5L3N2-7P2S Ua,6-8V rodd' D1N1P1 Raad R Vaar L4 rød A G1K L1-2T U5 hofmend] hofmand F G1J1L3N1S U1-3,b 264 Lovens] B1-3C-I J1-3,5K L N O2P-V Hofmænds M lammens A * 265 Flock] folck L1-3M P2S U6-8 V 266 hyldest] Yndest B1-3C D H2-3L3-4M N7P2R Ua,6-8V 267 Pauen] Pavens N P2Ub * Suoger er] er Hans Svogr L M Huor tør hand] Hvo tør vel D1M Ua 268 ved2] een B1H1,3J4Ua med T de K L M S *

Tartars] Tartar F G 2 H 2-3 J 2-5 N O 2 P 1 Tartans E G 1 J 1 269 Nu nu] Men nu J 2-4 N Ney nu B 1 G H R S ub Nu nu er] Nu er en J 1 Ua * 270 huld] fuld I P 2 T 2 U Altar] Kircke B 1-3 H 3 272 Herrens] Herre D 1 J 2-4 L M N herrers C F H 2 O 2 P 1 R U 6-8 V ey blu] ublu E G N U 6-8 273 affreff ] voved J 274 och Ret i] i ret och L N i rette M ua * 275 dit] det B 3 C G 1 H 2 M N 2,6 P T 276 hialdt] halt B 1-3 C-H J 1-4 K L 3-4 M N O 2 P-V

67. 280 mørcket] Mørcked B1-3D2G L3N2-7T2 * 282 bedaaret] bedraget K P1T1U6 bedragen P2283 i] paa B1-3H2-3J1-5L3N O2U 284 rouf] Ran H2-3U6-8285 let1-2] B1D2F H1J1,5K L1P R T2U5 Leth B2-3C D1E G H2-3J2-4L2-4M N O S T1ua,6-8 lecht A i mund og] oppaa din G1J1-3K P2u1,2,7,8 og paa din U3,4286] ÷ N4288 da] du F I J1,4K L2N4,7T1V 289-292] ÷ Ub 294 voget] B1-3C D F G1H2J2-4L3-4N1-4,6-7P1R U vaagent H3 vaagen A E G2H1J1L1-2M N5O2S T 295 Kirckis] kirke H1J2-3K L N huusis O2 Christi J4M U7V 296 forvender] B-V forventer A 297 forherdelse] fordervelse L3M Forferdelse H1L1-2P2299 guds ord] Sandhed P2U6-8300-304] ÷ I 300 da] saa B3C N 301 tusind'] Udg. tusinde mss. 305 Fortænk] B-V Fortencke A for] at G J1-4L4O2V 306 opdrevet] B2-3C-G H1-2J5N O2P R S T U V opdreven B1H3J1-3L M2-3 omdrefvet I uddreven M1 uddrefuet A K 308 Sandheds] sandrue L M frycte] tienne L M * 309-312] ÷ Ub 309 og] ej F N4T2 lidt V 469 68. 317 Himlen] B-V himmelen A 318 himlen] B-V Himmelen A dryppet] digtet F G H J1-5L4R S U skrevet C P2 * 320 Vinde] Vidne B-V Himlen] B-V Himel A 321 slutning] sidst nu J4N 322 Rigens] denne B1-3C D P1V Vranghed] Mening L3-4M1 Men'hed L1 meenighed L2M2-3 *