Worm, Jacob 16. Visio Abrahamstrupensiset Svanholmensis

16. Visio Abrahamstrupensiset Svanholmensis

Signaturfortegnelse:

483
A1 Nid. 69,8° p. 263
A2 Rostg. 237,4° p. 139r
A3 Nks. 819c,4° p. 104
A4 Thott 742,2° p. 20r
B1 Ulld. 447,4° p. 51
B2 Coll. 536,4° p. 104
C1 Nks. 819b,4° p. 405
C2 Thott 1527,4° p. 44
C3 Nks. 818b,4° p. 140
D Nid. 309,4° p. 225
E Nid. 308,4° p. 20v
F Berg. Mu. 84,8° p. 30
G1 Add. 167,2° p. 841
G2 Coll. 538,4°, I p. 142
H1 Nks. 819,4° p. 268
H2 Berg. Mu. 397,4° p. 38
H3 Oslo U. B. 295,4° p. 38
H4 Stockh. Vn 88 p. 15v
I1 Gks. 2405,4° p. 29
I2 Oslo U. B. 260,4° p. 45
J1 RiA., indlæg (31/51679) løst blad
J2 Nks. 2817,4° p. 37
K Thott 1528,4° p. 257
L1 Add. 247c,4° p. 182v
L2 Nks. 1670,2° p. 48
M Thott 1975,4° p. 19
N1 Oslo U. B. 215,2° p. 38
N2 Add. 248,4° p. 197
N3 Nks. 4493,4° p. 210
O Gks. 2404,4° p. 178
P1 Add. 113,8° p. 75
P2 Nks. 355,2°, III p. 89
P3 Coll.516,4°(til v.20) p. 91
R1 Nord. 1170 p. 61
R2 Oslo RiA. 54,2° p. 59
R3 Nid. 309,4° p. 313
S Oslo U. B. 624,4° p. 96
T Add. 258b,4° p. 1
U1 Add. 249,4° p. 17
U2 Add. 483,4° p. 11
U3 Coll.516,4°(fra v.21) p. 91
V1 Nks. 405,2° p. 152
V2 Nid. 549,8° p. 75
V3 Kall 395,4° p. 14
V4 Oslo U. B. 611,4° p. 234
V5 Nks. 999,8° p. 100
V6 Nks. 829,4° p. 41v
V7 Ulld. 528,4° p. 87
V8 Århus 331,4° p. 105
V9 Hertel, I p. 172
W Borreby B IX p. 55
X1 Add. 160,2° p. 38
X2 Add. 484,4° p. 100
Y RiA. (I) p. 81

122. Tekstgrundlag: Nid. 69,8°, p. 263 ff. - 1-2 Visio .. 1678] A1B2 Visio Abrahamstrupensis et Svanholmensis B1 Miracula Mirabilia det er J1 Mester Jacob Wormbs Schrifft J2 Visio Abrahamstrupensis eller I1 Visio Abrahamstrupii eller I2 Visio Abrahamstrupii et Svanholmii eller G N O Visio Abrahamstrupii C3 Visio Abrahamstr. H1 Visio Abrahamitica L Visio Abrahami A4R Visio Abrahami Meteora (Meteori U2 Meteosa V2) eller T-X Geistlighedens Suck Visio Abrahami Det er D ÷ A2-3C1-2 E F H2-4K M P1-2S Y 2 1678] Auth. Jac. Worm. Vid: nok et andet Siun, pag. 108 P23 vnderlig] Synderlig(t) J2K L R1-2S T U1-2V1-6,8-9W-Y och Sældsom Siun] ÷ F G Siun] ÷ A2D E F G H13 dog..Sandferdig] ÷ M T 3-4 dog.. Som er] ÷ N O Sicker] vist S U1-2V-X * Sicker och] ÷ E Sandferdig] Sandferdig Siun A3D E F G H1 4 Som er] ÷ E I 5 Svanholm] A2-4B2C3D F G2 I-O P1-2R1T U1V1-4,6-9X Y Svaneholm A1B1C1-2E G1H R2S U2V56 Hvor] Hvorledis G L2M N O Y Hvor, først K Da først R1 Da P R2S T ÷ A2,4B I L1U-X 7 En sterck] Dend sterche P R1 S-V Dend store W X 8-9 Jblant hvilcke Opkom] Opkom (kom P R) Jblandt disse Skyer P-X 12 Som] saasom C ÷ A4 B E I K M N R1Y 12-13 J..Jact] i Persisk (Persicks) Dragt S-X 13 per-force] process(o) F G H1-3 profos M N O * Jact] flugt A2G H4L2M med] med et E-H L-O horn] hornet J P R1-2S T U V1-8W X paa] veed D E S V9W Y 13-14 hvis..forgyldett] ÷ F T U V1-8W X 17 kunde] kunde have H3-4 I K L R1T U V3-9W Y * 18 Wid .. itt] Var paa en Gylden Lavet satt ved dend højre Side et V W Wid .. Støcke] Var sat ved dend høyre Side et guldmundet Sølvstyche P sin] dend A2,4 B C D F-I K L M P-U V1-7X Hanens E lod] laa G H M N O stod E L den .. Sette] ÷ L den] der H M-O ÷ E Sette] sat E opsadt M N2-3O ÷ C H N120 Guld] puurt guld P R1-2S-U V1-8W X 22 Brand2] ÷ J2K R1-2S-Y 23 Jdell] ÷ E J2L-O P1-3R1-2T U V1,7 * 24 6] ÷ G1 Hæsselig] hesteligt A2B2G2H1L1U1 * der] det C E I2S T U V1-2,4-9X dette D V3 dend B der hafde] med F G H ÷ N125 och Skiefve] ÷ H2-4 J2 S T U V1-8 W X 27 mens] ÷ F G H L R1-2T U V2-7W X

123. 28 7.] ÷ R1-2S T U V1-8X Der] Da I V9 der nu F G H ÷ E L2N3Y Der denne] Dog den T U V1-7W X * stedse] stoed och F G H saa 484 C * galede] galede af (udaf U1V3) sit Jægerhorn T-X galede af sit eget neb F 29 seett] ÷ E F G1N2-3O Y 29-30 och .. Jegerhorn] ÷ R1-2S-X 30 Allt] Hane M O ÷ P Aff sitt Jegerhorn] ÷ F Jegerhorn] eget Horn H eget Neb G * 31 8.] 7 R1-2S 6 G1 ÷ T-X Strax] da strax S-X ÷ I Skofven] en Skov S T U V1-7W X ÷ B2V8-932 denne] dend E G P3R1-2S-X 33 den] och dend A2B1C2-3F G H1I1L2N R1-2S-X 34 vred] vriede S T U V1-5,8-9W X vridde N1 vejede N2-3O V6 vendte F G H I K L P R1-2V7 * den1] hand M N O T Y ÷ F G H J2 V4,8,9 den2] ÷ D-H J2K M-P R1-2S T U V1-8W X Y * 35 och dett] saavelsom paa P R1-2 S T U V1-8W X och paa V9 dett] det Haltede P3T U V1-2,4-8 det holdede V3 det paltede W X det tendte S dett Sølf Støcke] Sølfstycket P1-2 R1-2V9 Att] Saa S T U V1-8W X saa at R2V9 saaledis at I 36 Jndtill] ÷ J2 O P S T U V1-8X * Mellem 36 og 37 indskydes: 9. (8. R1-2) Saaes i Lufften een Schultende Schytte, som skiulte sig bag (bag ved R1-2) Hanen til et lidet raadet træ, som siuntes med Sølfgreene at bære blege blade P R1-2 7. (8. S W) Dernest saaes i Lufften een Skytte (Skytten S W) som Schultede (skyulede T skiulte V2 Schulte V7) sig bag ved Hanen, til et lidet raadet Træ, som syntes med Sølf-Greene og (at S) bleege (bære S) Blade S-X 37 9.] 10. P 8. J1 T U V1-8 W X 7. G1 ÷ L2 R1-2 Lige som en Engel] Dernest (Derefter S T V2,4-8W X ÷ O) saaes i luften (÷ U V3) En Engel (en fugl U V1,3) O P R1,2S T U V1-8W X kom] Som kom O P R1-2S T U V1-8W X 38 Salfve] Sølf F G H M N O udi haanden] ÷ J2P R1-2S-Y 39 bliant klædde] ÷ U1-2 41 10.] 8. G1 ÷ H3-4P R1-2S-X 42 Førsten .. dig] Fyrsten, holdt (÷ V4) dig fast ved de (disse R1) Norske (Nordiske R2) træ-gamle (tro-gamle P gamle troe S U V1-8 X træ V9 gamle træ W ÷ T) Bielcher og lærde (viise og Lærde S T U V1-8W X og viise og lærde V9) Mænd, men tag dig P-X vare] vel vare G H K M R1-2T U V1-7W X Y 44 och1] for dend Schultende (Schultede/Skultede S U V skiulte T) Schytte, der (som S) lurer som en Ulf, og (og] ÷ P S) P R1-2S-X baaell] ild P R1-2S T U V1-8W X de] disse P R1-2S-X 45 ofver sig] ÷ P 46 udlagt] her begynder R348 Commissariat] A4C-M N1P R1,3S U V2-9W X Y Commissar N2-3O Commissariatet A3B Commissaritet A1 * Strax] XI. Strax E Strax derefter P3S T U V1-8W Men strax derpaa V9 Strax da Y 49 vinger] A2B1C vingerne F G H J1K M N O T-Y sine Vinger P vinge A3-4J2 ÷ E vingen A1B2D S 50 refnede] brast (brøst V1 brast i tu V9), den Schultende (Skultede S U1-2V skiulte T) Skytte falt i (ind i S V1-2,5-9 ned i U1-2V3-4) en tornebusk (tornebusken V7) R S T U1-2V vdsluchedis] udsluchedis, den Schultende Schytte faldt ned i en Tornebusk P350-51 Parderens .. dumme] ÷ G 51-53 fordi .. samme] ÷ P1-252 dette Myterie] ÷ S Myterie] A2-3C-H J-N P T-X Mysterie A4 forræderie Y Mysterium A1B I O R 52-53 och..regenbuen] ÷ J2 53 samme] ÷ F-H K 485 M-O P3R-Y 54 ned dratte] uddrate J nedfalde E N O R1-2U2 neddryppe K ÷ H 55 Marcken] jorden I P3R * 56-70 Hvilckett .. Forklaring] placeret efter digtet A4 ÷ I 56 Hvilckett Alt sammen] ÷ R Att dett] ÷ D F G H K N1P U2 Att dett Saaledis] ÷ L Att dett..staar] saaledis som skrevet staar P 56-58 Att dett..vidner] hvad som er passeret bevidner i Sandhed E 57 Saaledis .. passerit] saaledes er passeret V4 Saaledes er (at vere saa F G N1 at være S) Passered som schrefuet staar F G N1S T U V1-3,5-9 W X * 58 dett] ÷ D F G H M T N O R U2 V7

124. 59 Gerløv] A2-4B D F-L N1R-X Giørsløf A1* 61 paa Ourøe] A2-3D E H1J K O-U V1-2,5-9W X paa Overø A4* i Overbye B paa ørøe C1-2 i Ørøe C3V3 Arrøen F G Ofverbye A1 * 62 tillige] Tilligemed E L N3O-X 62-63 och .. Abrahamstrup] ÷ D-H J K M-O R-X 62-63 Af Abrahamstrup] ÷ B 64 Housved] A2J2 Horske W Horrensued J1 Hoved B F H2-4 horse S-V Haristed(s) D L-N P Y Hospitals O R Horsved A1,3,4 C K * saa] A2-4B-D F-H J-Y ÷ E Som A165 Af Svanholm] ÷ O R-X 67 sin Eyermand] Eyermanden O R-X Og] og at P R Saa og at S-X 69 Allesammen] Alle A2-4C-H J2-M N1O-X 69-70 saae .. forklaring] som (som dette R1-2 som det R3) saae og med forundring læste giorde Griben nogenledis uskyldig i nogle Poster, som hand var andklaget for af de andre Fugle O R som Dennem (dette S) saae, med (læste dem med U2) stoer (÷ V1) Forundring læste (med .. læste] og igiennemlæste S læste] læste dem U V X) og giorde Griffen nogenlunde (÷ V3) uskyldig (undskyldig U1) i nogle Poster, som hand var anklaget for af de andre Fugle. Her (Herpaa U2 Herhos V4-9) følger nu (÷ V3) Verset (paa U1V2-3W X) (Her .. Verset] ÷ S V1) S-X

Digtet: 1 bleser] blæste B1C3F G H J L M N S blæs da B22 bles] drev L M N gich F G H flyer P3U-X fløy B1S * 3 Sudvest] Sudost B2E I1 J-N P-Y Sydøst O Nordost] Nordvest A2-4C E F Torden P R Norden K Y 4 Og] A2-4C-Y De A1B 5 Wind bles] blæsde L M N blæser Y Kop] krop B1N2-3V4-9 top V36 lenge] lenger C F G H K-O R1,3S T V1-6,8-9W X Y Lengre U2 lengere J2 meere B 8 Lad ham ey kiende (kiendis H tiende G)] A2-4B-Y Och lad ham ey kiend A19-10] ÷ M N2-3O 9-12] ÷ L 10 Konger] kongen A2B-E I L N1P-Y de] Hand B C I P R S U V3-9W X Mand T V1-211 klucker] A2-4B2C-M P-Y hychler O kyckler N kucker A1B1 effter] A2-4C-X ofuer A112-60] ÷ K 12 self] fuld F G H M N O P1-2 til E P3U213 Forræderens] forræderes A3-4D E G H M N1 forræderies F L N2-3O 14 Troe ey dett] Det falske L M N2-3O 15-16] ÷ O 17 kock] kiek B R1U-X kyk T ey E 18 duun] kam M N Y hud L 19 hannem] Hanen A2-4 B2 C E F G I1L-P R1-2S Y

125. 21-60] ÷ P122-25] ÷ V4-9 28 Dem] Men(s) O P2R2-3S-X 30 røldet] Ruldet F G H2-4M N2-3P2R1,3 trillet S-X 31 Winden] A3-4C-G 486 H2-4I2J L2M N O P2R T-Y Windet A1-2B2H1I1L1S * 32 tung] tykt U2-333 denne] selv den D I R1,3S-X selv det Y denne Malm] den (det L1) Metal L M N P234 Narrenstorps parti] Narrenstorphis Pack N O 35 nog] A2-4C-J L-O vel P2R S-X och A1B 36 oppaa .. veeg] paa kroppen hans saa veeg F G N O 37] ÷ J240 der] dend R-X det J Jld] ind R-X Mellem 40 og 41 indsætter T vers 5-12 af Post Scriptumet, se kommentaren 41 self den] denne A2-4C-J L-O P2R-U V1-7X 42 Smaae] Smaat C1-2I P2U1V1-743-46] ÷ A2,4N2-343 ud] dennem ud M 44 gruud] krud D S-X gruus H2-4 kruus W Grund J245 De] Der C S U V1-7 * for] ret O-T U1V W X saa E U2-350 Der] Dend C F G1H I J1L-O P2R S U V3W X Jer V5-7 Da A2-4B1G2J2V2,4 Og V9 oplucket] udsluchet F G 51 Vinger] A2C2E F G1N O S T U V X vinge A1,3,4B C1,3D G2H-M P2R 52 Hovsved] A2J2 Horsved A3-4C harsued G J1W Harrested L N P2 Harr'stad M Danmarch O R Norden T-X Verden U3 Korved A1 * Hanen.. Skam] hand faae Last og Skam S-X 53 Støcke-malm] krummet Styk U1-2V2-5,7W krumme Styck U3V1,6,8-9 krumme Støcke T 54] ÷ B2 Saa at det] Paa det det U V W X Paa det de T kunde] skulde T U V1-8W X fleere] meere L U-X finter] Finte C L1 hinder V5-9

126. Mellem 54 og 55 indskydes:

Dend falske Schult-ed skytt (Schult nedskiødt O) i tornebusken falt
Saa hand opstungen blef af Slanger overalt
Thi Himlen naadig saa til Landets store møye
Og hialp dend fattige som sad med taared øye. O R S

Den falske skiulte (Skulted V 2,4 Schulted U V 1,3,5-9 X) Skiøt' i tornebusken falt
Saa hand opstunget (og stunget U 2-3 og stucket W X opsluget V 2,4) blef af slanger over alt
Det var ham heel vel undt, den Straf hand vel (her V 3) fortiente
Med alt det andet Pack, og Branden som der (er V 5-6 os U 2-3) brendte. T-X

55 udblussede] udsluchet blef F G H1J L M N P2S-X udslugt da blev R * oc .. Vand] og svækkedes med Vand L M og sluchtis udi vand E da (og T U1V X) sagted (sagtis P2R1,3 lagdis S) storm og vind O P2R S T U1V W X och suechedis den vind F G J og stechet (stachet H1) blev 487 den Vind H og dempet Storm og Vind U2-356 kund' .. grand] blev som en Stok saa blind F G H J O P2R S T U1V W X blev gandske Stokke Blind U2-3Mellem 56 og 57 indskydes:

Thi Himlen naadig saae til Landets store Møye,
Og hialp dend fattige, som sad med taared Øye,
Den falske Schuldtet Skyt ved Tornebusken faldt,
Saa, at han opstungen blev af Slanger overalt P 2

57 Lande] lange F G H * 58 det] A2-4B-I L-O P2R-X at J dit A1 Snuble] A B C fugle D E steil och F-H J L-O T-X Streche P2R S fire I 59 rigetz] Riget F G H J O P2R S U-X grund] snart F G saa H J O P2R S T U1V W X da U2-3 Raad L M N adels] A2G2H2-4I J1L M N O P2R T Adel A3-4C D G1H1J2U-X adelig F Edel E Y ret og B2 danske S æt og A1B1- Finis Vaticinii Cygnæi Abrahamidæ A1 Finis Vaticincti Cygnæi, Abrahami Doe B2 A Dieu A4 Amen A2 Finis M