Worm, Jacob . - [1968]

20. Geistlighedens Heste-Suck og Hoppe-Gisp

Signaturfortegnelse:

A1 Thott 742,2° p. 22v
A2 Nks. 819c,4° p. 48
A3 Rostg. 237,4° p 118v
B1 Nks. 405,2° p. 538
B2 Nid. 309,4° p. 221
C1 Nks. 1670,2° p. 30
C2 Add. 247c,4° p. 203v
C3 Nks. 355,2°, III p. 116
D Thott 1528,4° p. 266
E Oslo U. B. 215,2° p. 26
F1 Kall 395,4° p. 229
F2 Add. 249,4° p. 285
G1 Add. 483,4° p. 101
G2 Coll. 516,4° (frav.41) p. 144
H Nid. 69,8° p. 360
I1 Gks. 2404,4° p. 380
I2 Ulld. 447,4° p. 165
J1 Add. 160,2° p. 210
J2 Add. 484,4° p. 339
J3 Oslo U. B. 260,4° p. 145
K1 Nks. 819b,4° p. 291
K2 Thott 1527,4° p. 134
K3 Nks. 818b,4° p. 116
L1 Add. 113,8° p. 139
L2 Coll. 516,4°(v. 1-40) p. 144
M RiA. (I) (kun fra v. 65) p. 1v

159.Tekstgrundlag: Thott 742,2°, p. 22v. - Overskrift: og Hoppe-Gisp] ÷ B2 - Digtet: 1 Folck og] ÷ F G13 vern og] H I1J K tit og C flittig B2 stedse G1L2 Tide B1 tiden A3 Tid og A1-2D E F *4 Kirkers] kirkes A3B2C3D H I K L Kirkens C1-2E F2J hav'] B D E F2G1 hold C tag' I1K L tage H I2J have A C F15 omspendt] tynget K *6 Thi .. mord] At J (ved J) vor hierte roed H I J K L flux] det H I J K L strax C8 Slæb] stand C nu L selv J15 da] rett H-L17 Ægypters] Ægyptens A3B1C E F H I J L2 Dend glubske K * 18 os] och D19 giorde] pinet A2-3B piinte H I J K L21 lige gott] bedre snart H I J K L22 ey saa hart] icke saa D E F G123 Romer-Pafve Sielv] Pafven self Af Rom H I J K L og .. Store] en Tartar eller H I J1-2K og store Tartar- J3 eller Tartarers L24 Boe] by H I J1-2K L Land G1J325-84] ÷ D26 Præster] Præsten C H I J K L Riget] C E F G1H I J K L Riger A B27 Kirckers] Kirchens A3B C2-3E F G1H I J K L28 Da .. byrder] Da var det Dannemarck ulyckens Byrder (Byrde F) E F ofver] H-L var det CE F Heele G1 var i A1*29 Præsterne skall giffve] presten schall udgifue H I K L

160.31 de] den A2B1H I J K L du E F2 * 32 sidste] A2B2C besche H I J K2L1 bidske K1,3 beste A1,3B1E F De .. sidste] de Bæste fik sin G1L2 * 33 Præsten] Præster B J 34 diefle] A2B2C1E I1J K L Dievler C2-3F G1I2 Dieffvell A1B1H *35 beder] øser H I J K L37 Studtog] Styk- og C E F G1 Stycke L2 Schel og A2 Skuder og A3 Skinner og B Skrifver och H I J K L138 De] Som H I J K L140 Stycker] Schurcher H I J K L41-84] ÷ L1 41 ey .. small] for smal, Nu ey er Ranch G 43 Katz] Fuchs E Kutz F *45 skaffer] have(r) B E F G H I J K af] paa C46 Hans] hvis B Lyd] Kiød E F1G48 sucker] siger E F G sucker sagt] beder hart H I J K du] hand H I J K faae] B1C1-2F2H I J1-2K faar A B2C3E F1G49 Den] Vor H I J K hafd'] A2B1C E F hafde A1,3B2 * sidst .. enist] kom sidst hafde kun itt H I J K53 Ham] dem E F G1 dennem G255 Hoppe] Heste H I J K59 Du] De H I J K titt] og I ret J61 fuldkommelig nock] till punct och priche H I J K nock] nu A2-3B162 Der] Naar H I J K63 See .. Courier] Fix (Flux H Strax J3) sprang (springer J3) dend (vor H K ÷ J3) Bonde Plag gick (og gick K3) fort i (som J3) en (÷ K) Courier HI J K494161.66 Staldmester] Staldmesters E F2H I J67 staaer] stod H I J K er C169 dog brugte J] blev brugt H I J K Geistlig] Geistelige H I geistlig tagne J70 J] De H I J Vi K frem] Af H K aldt I J 71 sattes] sættes A3B2C E F G M strippes H I J K72 skiuder] skylder B2C E F G1I J K M75 slenter] Slantrer A2-3B1I slunter B2E F H J M Tiden] lidet H I J K Skatten] skatter A3B2C1-2E F G2H I J M Skatte C376 Men] C E F G M Da B2 Paa A B1 Men .. Ruin] Om Riigets heel' Ruin H-K de passer] den seer de G passer] skiøtter H I J K78 nu] saa I J79 ingen] iche H I J K81 Huus] Sind H I J K82 Præste-Flock] prest och land H I J K Flock] folch A2B C F1G283 Gid .. Raad] Og Styrer selv sit Land, med ædle Danske Raad G Gid .. vell] Gid at han styre vil IJ K Gid att hand styrer vell H vell] vil A2B C2-3F2IJ K ved] med B2C E F H I J K84 Mund og Penn] alle mand K